גלות וגאולה

מגאולה לתקומה

חגי ניסן-אייר-סיון מציירים מסלול לאומי של בניית קומה אחר קומה משעבוד לחירות, לתקומה ולבסוף לקבלת התורה. מצוות קמחא דפסחא היא הפתיח המושלם למסלול חגים וימי זיכרון אלו, כי זו נתינה דינמית שמצמיחה הפנמה אמיתית של עצמאות אצל הנותן והמקבל.

הרב פנחס ברים | ניסן תשע"ט