אזכרה לרנה שנרב הי"ד

מהות ראש השנה

מתוך אזכרת השלושים לרנה שנרב הי"ד

מתוך אזכרת השלושים לרנה שנרב הי"ד

הרב יעקב צ'יקוטאי | אלול תשע"ט