עיונים בעניני חנוכה

תקנות חנוכה

ביאור שיטת הרוגוצ'ובר בטעם הדלקת נר חנוכה ע"פ הרמב"ם.

הרב ישראל רוזנברג | כ"ז כסלו תשפ"ג