בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
45 שיעורים
  undefined
  44 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  "תורה דיליה"

  עין אי"ה שבת א' פרק א' פסקה פ'- פ"א

  לימוד התורה הוא בירור של האמת האוביקטיבית, אבל האמת מתבררת בהתאם לתכונותיו ואפיו של האדם.

  הרב משה גנץ | כ"ח שבט תשפ"ד
  undefined
  36 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  "היוצא אל יצא"

  עין אי"ה שבת א' פרק א' פסקה ע"ח-ע"ט

  שמחה של חולין - ראויה או לא? | כשפוסקים הלכה אסור להסתכל על מצבו של הציבור, פוסקים על פי כללי ההלכה, אך כשגוזרים גזירה חובה לבדוק כיצד הגזירה תתקבל בציבור.

  הרב משה גנץ | כ"א שבט תשפ"ד
  undefined
  38 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  אדם טוב ומאושר

  עין אי"ה שבת פרק א' פסקה ע"ו

  בשונה מאחינו החילונים ששואפים לחיי חופש הגונים, אנו שואפים לחיי תורה ומצוות בשמחה ובאושר, מתוך לב שלם שמשתוקק לעשיית טוב, ולא רק מיראת העונש.

  הרב משה גנץ | ט"ו שבט תשפ"ד
  undefined
  44 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  "זאת התורה לא תהא מוחלפת"

  עין אי"ה שבת פרק א' פסקה ס"ז

  לכשתהיה סנהדרין לעתיד לבא, הם יפסקו את ההלכה על פי הבנתם מבלי להתחשב בתלמידי החכמים שבדורות לפניהם, "אין לך אלא שופט שבימיך".

  הרב משה גנץ | ט"ו טבת תשפ"ד
  undefined
  43 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  חכמה בגויים תאמין?!

  עין איה שבת פרק ב' פסקה י"א

  כשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל. בחנוכה נפגשות שתי תרבויות, תרבות ישראל ותרבות הגויים. ברגע שתרבות הגויים נכנסת לתרבות של עם ישראל היא נוגעת בכל חלק ומטמאת אותו. אמנם יש דברים שאפשר ללמוד מן הגויים אך צריך לשים לב טוב מה לוקחים מהם ומה לא לוקחים.

  הרב משה גנץ | כ"ג כסלו תשפ"ד
  undefined
  44 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  חנוכה - מה שמעבר

  עין איה שבת א פרק ב' פסקה ט -י

  חג חנוכה אורך שמונה ימים על מנת לבטא את מה שמעבר. בחנוכה ההצלה היתה רוחנית ולכן אסור להספיד בהם ואסור להתענות.

  הרב משה גנץ | ט"ז כסלו תשפ"ד
  undefined
  37 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  למה החלקתי על בננה?

  עין איה שבת א פרק ב' פסקה ח'

  הקב"ה לא מתגלה אלינו רק דרך ניסים, אלא גם דרך הטבע שהוא קבוע.

  הרב משה גנץ | ט' כסלו תשפ"ד
  undefined
  41 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  תיקון העולם - עם ישראל בתפארתו

  עין איה שבת א פרק ב' פסקה ז'

  האידיאל שלנו הוא לתקן ולרומם את העולם ואהבת ישראל היא האמצעי לכך. בתיקון העולם האיכות חשודה יותר מן הכמות, ובעם ישראל יש את הכוחות לייצר עולם מתוקן. המאבק שלנו מול היוניים הוא נקודת ציון משמעותית בדרך לתיקון עולם.

  הרב משה גנץ | ב' כסלו תשפ"ד
  undefined
  29 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  הגלות משכיחה את צרות הכלל

  עין איה שבת א פסקה ס"ג - ס"ד

  בגלות יש הרבה צרות פרטיות ולכן לא מספיקים להצטער על הצרות הכלליות, בדורנו ב"ה אנו חוזרי למצבנו האידיאלי.

  הרב משה גנץ | כ"ד חשוון תשפ"ד
  undefined
  42 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  חילוני או דתי לייט?

  עין איה שבת א פסקה ס"א - ס"ב

  לעיתים דווקא אדם שנראה בסדר כלפי חוץ, יהווה סכנה חינוכית גדולה יותר מאדם מקולל לגמרי. מכיון שהוא כביכול מראה שהקלקולים הם בסדר, משא"כ האדם המקולקל שממנו כביכול אין צפיות...

  הרב משה גנץ | י"ז חשוון תשפ"ד
  undefined
  35 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  דתי כפי דעתי - האומנם?

  עין איה שבת א פסקה ס'

  טעמי המצוות מקרבים אותנו אל המצוות ומיישבים אותם על ליבנו, אך אין לנו השגה בשורשים של כל פרט ופרט בהלכה. התורה היא תורה אלוקית ואל לנו לרדד אותה בסברות כרס.

  הרב משה גנץ | י' חשוון תשפ"ד
  undefined
  30 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  כוחה של שאלה

  עין איה שבת א פסקה נו - נט

  בפסקה זו אנו למדים שכאשר רוצים להחדיר תובנה בלב הלומדים צריך לפתוח בשאלות.

  הרב משה גנץ | ג' חשוון תשפ"ד
  undefined
  33 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  סדר הלימוד

  עין איה שבת א פסקה נה

  מעשה בתלמיד אחד שקר הרבה ושנה הרבה ושימש ת"ח הרבה וכו', הרב מסביר את הסדר הזה של מקרא ואח"כ משנה ולבסוף שימוש ת"ח. ומה נכון לכל שלב בחיים.

  הרב משה גנץ | ה' תשרי תשפ"ד
  undefined
  36 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  תורת אמת אנושית

  עין איה שבת א' פרק א' פסקה נ"ד

  התורה לא בשמיים היא, היא ניתנה לבני האדם שלומדים אותה ע"פ הערכים שלהם. אדם הפוסק הלכה צריך להכיר בערכו, אחרת יצאו מתחת ידו עיוותים.

  הרב משה גנץ | ה' תשרי תשפ"ד
  undefined
  32 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  ה'גרורות של החטא'

  עין איה שבת א' פרק א' פסקה נ"ג

  לחטא יש השפעה על הנפש וגם אם האדם עשה תשובה עליו לתקן את הרושם השלילי שנותר בנפשו. גם הסיבה שהובילה אל החטא צריכה כפרה, אם נעשתה שלא כהוגן.

  הרב משה גנץ | כ"ז אלול תשפ"ג
  undefined
  37 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  "ועשו סייג"- לזהירות וחשיבות

  עין איה שבת א' פרק א' פסקה נ"ב

  כאשר חכמים קובעים סייגים יש בזה שתי מטרות, האחת כדי להרחיק את האדם מהעבירה. והשניה כדי לבנות באדם הכרה בחשיבות האיסור מדאוריתא.

  הרב משה גנץ | כ' אלול תשפ"ג
  undefined
  49 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  החש בראשו יעסוק בתורה, מדוע?

  עין איה שבת א' פרק א' פסקה נ -נ"א

  כאשר אדם חולה הצד הנפשי שלו נחלש וממילא הצד הרוחני שבו מתגבר וכך הוא נהיה יותר רוחני, בעל מידות מתוקנות ןלכם השכינה שורה ע"י מראשותיו של החולה.

  הרב משה גנץ | י"ג אלול תשפ"ג
  undefined
  39 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  ארים ראשי אל המחר - ידיעת העתיד

  עין איה שבת א' פרק א' פסקה מ"ח

  "בקושי התירו ניחום אבלים בשבת", המפגש עם המוות והקושי היומיומי מקשה על האדם להתמקד בטוב העתיד להיות, ולהודות לה' על הטוב , תפקיד השבת הוא שהאדם יתנתק מהקושי היומיומי וכך יוכל לזכור את העתיד הצפוי להגיע.

  הרב משה גנץ | כ"ג תמוז תשפ"ג
  undefined
  47 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  הסתכלת הפרט כחלק מגוף גדול

  עין איה שבת א' פרק א' פסקה מ"ה, מ"ז

  אנו מתפללים על החולה "בתוך שאר חולי עמך ישראל" כדי לבטא שהתפילה אינה עליו כפרט אלא כאדם שמהווה חלק ממערכת גדולה יותר שנקראת "כלל ישראל".

  הרב משה גנץ | ט' תמוז תשפ"ג
  undefined
  44 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  "שבת היא מלזעוק" - המדרגה העליונה של התפילה

  עין איה שבת א' פרק א' פסקה מ"ג

  ישנן שתי מדריגות , המדריגה הרגילה היא שהייסורים מביאים את האדם לזעוק לה' ולהתפלל אליו תפילה מעומק הלב. המדרגה שניה, אליה אנחנו מגיעים בשבת, היא שהאדם סומך על ה' שיעשה את רצונו על אף ייסוריו.

  הרב משה גנץ | ג' תמוז תשפ"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il