בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
455 שיעורים
  undefined
  40 דק'
  נפש החיים

  מעשי האדם כמזון העולמות

  שער ב, פרקים ה - ח

  כשם שהמאכלים נותנים לגוף את היכולת להכיל את הנשמה, כן גזר הקב"ה שמעשיו הטובים של האדם יאפשרו לעולמות להכיל חיבור לעצמותו יתברך. המצוות בן צינורות המשפיעים ברכה לעולמות! וכן ח"ו להפך - העברות הן כמזון מקולקל, שמלבד מה שאינו מזין, הוא אף הורס ומחליש את כח האדם, וכן העברות מגבירות את כחות הטומאה בעולם.

  הרב אליהו ברין | י"א אדר א' תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  נפש החיים

  משמעות הברכה

  שער ב', פרקים ב'-ד'

  מהי משמעותם של הברכות שאנו מברכים? מהי הברכה שבירך רבי ישמעאל בן אלישע את הקב"ה? וכיצד התפילה פועלת?

  הרב אליהו ברין | ד' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  42 דק'
  נפש החיים

  חשיבות הדקדוק במצוות

  שער א' פרק כ"ב, שער ב' פרק א'

  בסיום שער א מדגיש ר' חיים את חשיבות וחומרת השמירה על ההלכה בדקדוק, ושאין לנטות ממנה כלל ומשום סיבה, ואפילו לשם כוונות עליונות. קיום המצוות כפי ההלכה - פועל רבות אפילו מבלי כוונות מיוחדות. את השער השני פותח ר' חיים בביאור ענין תפילה 'בכל לבבכם' - לסלק הכוונות הזרות ולהתרכז בקב"ה.

  הרב אליהו ברין | כ' שבט תשפ"ד
  undefined
  42 דק'
  נפש החיים

  סיכום מהלך התשובה

  שער א פרקים כ' - כ"א

  אחדות מדרגות נפשו של האדם מאפשרות לו לתקן את שפגם במדרגות נמוכות - על ידי שמתחבר מחדש למדרגות העליונות יותר. ובזה יובן מדוע האומר יהא שמיה רבא בכל כחו נמחלים עוונתיו. | צריך לכוון בעבודת ד' לתקן את כל העולמות ע"י מעשיו, וזאת היתה עבודתם של האבות - שקיימו את התורה לפני נתינתה

  הרב אליהו ברין | י"ג שבט תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  נפש החיים

  אחדות מדרגות הנפש

  שער א פרקים טז-יז

  הנשמה עליונה מאוד, וכן התורה, ורק לבושים מתגלים בעולם הזה. כל מדרגה - החלק התחתון והחיצון שלה הוא החלק הפנימי והעליון של המדרגה שמתחתיה. כן הוא בעולם, וכן הוא באדם, ובזה תובן פעולת התשובה.

  הרב אליהו ברין | כ"ח טבת תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  נפש החיים

  כוחה של המחשבה

  שער א', פרק יג

  כוחה של מחשבת האדם הפועלת בעליונים. המשמעות הגדולה בכוונת המצוות. מהו היחס הנכון שבין גוף המצווה לכוונה במצווה? מעלתה של הנשמה.

  הרב אליהו ברין | כ"א טבת תשפ"ד
  undefined
  37 דק'
  נפש החיים

  כוחו של הדיבור

  שער א', פרק יג

  דיבורו של האדם הוא כדוגמת הדיבור האלוקי, ולכן יש לדיבור כח רב והשפעה עצומה על העולם. על האדם לשמור היטב על לשונו, שכן השפעתו הרבה משליכה לטוב - בעוסקו בתורה או בתפילה וכדומה, וגם לרע - בדיבורי תאווה ובלשון הרע.

  הרב אליהו ברין | י"ד טבת תשפ"ד
  undefined
  41 דק'
  נפש החיים

  נקדש את שמך כשם שמקדישים

  שער א', פרקים י"א - י"ב

  כוחם של המלאכים לקדש את שם ה' נובע מפעולת עם ישראל בעולם הזה לקדש את הקב"ה ורק עמ"י יכול לקדש את כל העולמות והבחינות בבת אחת. מדרגות השכר והעונש הינם תוצאה ישירה של המעשים.

  הרב אליהו ברין | ז' טבת תשפ"ד
  undefined
  38 דק'
  עיונים בעניני חנוכה

  חיבור החוץ והפנים בחנוכה

  המנורה עניינה להופיע ולגלות את האור הפנימי של ארון הברית, וכנגד התפיסה היוונית זהו סודם של ישראל - חיבור החיים החיצוניים עם הקודש הפנימי. ואכן, בימי הבית השני נתרוממה יותר ויותר תורה שבעל פה, שזהו עניינה. נקודה זאת מתבטאת בחג החנוכה, ובפרט בנרות החנוכה.

  הרב אליהו ברין | א' טבת תשפ"ד
  undefined
  9 דק'
  עיונים בעניני חנוכה

  בימים ההם בזמן הזה

  בימי החשמונאים ניסו היונים לנגוע בנקודה המהותית לעם ישראל, וגרמו בכך להתעוררות דווקא בנקודות אלו. וכמו אז גם היום האתגרים מובילי ומעוררים להתעוררות לאומית, וגם עכשיו אנחנו ננצח בעז"ה.

  הרב אליהו ברין | כ"ז כסלו תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  נפש החיים

  ד' צילך

  שער א', פרקים ז-ח

  לאדם ישנה הבחירה והיכולת להשפיע על העולמות כולם, שכפי שמתנהג האדם - כן מנהיג הקב"ה את העולמות, וכדוגמת צל - שזז בהתאמה לתנועות האדם. וכן לכלל עמ"י בא"י יש כח זה. עניין זה התבטא בכיוון פני הכרובים - שהותאמו זה לזה ולמצב הקשר בין עם ישראל לרבונו של עולם.

  הרב אליהו ברין | ט"ו כסלו תשפ"ד
  undefined
  41 דק'
  מלחמת "חרבות הברזל"

  אורות המלחמה | מלחמת חרבות ברזל

  התבוננות אמונית עמוקה על מלחמות בכלל, ועל מלחמת חרבות ברזל בפרט.

  הרב אליהו ברין | כ"ה תשרי תשפ"ד
  undefined
  7 דק'
  פנינה לסוכה - תשפ"ד

  חג של התחדשות והתעלות

  פנינה לסוכה - היום החמישי

  מהי בחינת החיים שיש בחג הסוכות? איזו התעלות יש בחג הסוכות? מדוע חג הסוכות חל בט"ו בתשרי?

  הרב אליהו ברין | תשרי תשפ"ד
  undefined
  41 דק'
  נפש החיים

  מרכזיות האדם - חסידות מול התנגדות

  פרק ד'

  אל מול התפיסה החסידית מגיעה ההתנגדות כמאזנת, ולאחר האיזון יש מקום וחשיבות ל2 התפיסות. אחד שעיקריו של נפש החיים הוא - "דע שכל מה שקורה למעלה - ממך", האדם מרכזי ומשפיע על הבריאה.

  הרב אליהו ברין | כ"ה אלול תשפ"ג
  undefined
  44 דק'
  נפש החיים

  צלם אלוקים

  פתיחה -שער א' פרקים א' - ג'

  פתיחה -שער א' פרקים א' - ג'

  הרב אליהו ברין | י"ח אלול תשפ"ג
  undefined
  22 דק'
  מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק

  גדלותו של הרב זצ"ל בתורה ובשירה

  מתוך אזכרת הרב זצ"ל - תשפ"ג

  גדלותו של הרב בתורה, בשירה ושליחותו לעם ישראל. מעלת בית המדרש שלנו - ההסתכלות על התורה בצורה כוללת, כל מה שהרב כותב נובע מהתשובה, אהבת ישראל של הרב

  הרב אליהו ברין | ג' אלול תשפ"ג
  undefined
  40 דק'
  תפארת ישראל – הרב אליהו ברין

  התורה כבית המקדש

  שיעור 28 -פרק ע'

  מיום שחרב המקדש אין לקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה, הלכות בית המקדש ועבודת הקורבנות - קרבה להקב"ה.

  הרב אליהו ברין | ה' אב תשפ"ג
  undefined
  36 דק'
  תפארת ישראל – הרב אליהו ברין

  תורה שבכתב ותורה שבע"פ

  שיעור 27 -פרקים ס"ח - ס"ט

  מדוע נצרכנו ל2תורות, ומה ההבדל העמוק בניהם? בפרקים אלו מבאר המהר"ל את היחס בניהם וכיצד משלימות זו את זו.

  הרב אליהו ברין | כ"ו תמוז תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  תפארת ישראל – הרב אליהו ברין

  תגי התורה

  שיעור 26 -פרקים ס"ג - ס"ד

  ר"ע דרש תילי תילים של הלכות מתגי התורה, כיצד יתכן שמשה רבינו לא ידע לדרוש כך? המהר"ל דן עוד באגדות האוצרות שהתורה ניתנה בכתב העברי הקדוש - וכיצד א"כ היו תגים?

  הרב אליהו ברין | כ' תמוז תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  תפארת ישראל – הרב אליהו ברין

  עולמך תראה בחייך

  שיעור 25 -פרקים נ"ז - נ"ח

  הרבה עסקו בשאלה מדוע לא נזכר העולם הבא בתורה, המהר"ל מביא מספר תשובות ויסודן הוא שיש בחינה של העולם הבא בעולם הזה

  הרב אליהו ברין | כ"ט סיון תשפ"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il