שיעורים נוספים

על אמנות וקדושה

החשש מפני החושניות מנע במשך שנים מיהודים לעסוק באמנות, אך יש דרך להפוך את האסתטיקה האמנותית לבעלת מסר שמעבר לחומר

הרב כרמי הורוביץ | אדר התשע"ג