בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
43 שיעורים
  undefined
  שיעורים נוספים בענין מלחמה

  כיצד מתפייסים?

  בדומה למסע חייו של יוסף הצדיק, הדרך של הציונות הדתית להנהגת המדינה איננה בהלקאה עצמית, חרטה על העבר וניסיונות כושלים להתאחד עם אלו המתנכלים אליה ללא הרף – אלא בהגברת להט האמונה שתסחוף אחריה את רוב עם ישראל.

  הרב אברהם וסרמן | טבת תשפ"ד
  undefined
  א"י נקנית ביסורים

  התפכחנו, חלקית

  לצד המתפכחים הרבים, עדיין יש מי שמדברים על הפרדה בין חמאס לבין הרשות הפלשתינית. התנ"ך מספר לנו את קורות חייו של ירמיהו, כדי ללמדנו שאין די בכך שהעובדות מצדיקות את השקפת העולם שלנו. הדבקים באידאולוגיה בעייתית אינם מוכנים לתת לעובדות לבלבל אותם. זה הזמן להוביל מהלך הצלה לאומי.

  הרב אברהם וסרמן | כסליו תשפ"ד
  undefined
  מצוות ישוב וכיבוש הארץ

  עם שליט ונדיב

  לצד האתגרים הביטחוניים מצפון ומדרום, עומד לפתחנו גם אתגר ביטחוני מצד ערביי ישראל. תנאי בסיסי לגר תושב שעליו אין לוותר בשום אופן הוא שיקבל על עצמו להיות נתין שלנו, לכן יש למנוע כל מעמד אוטונומי ומינהל עצמאי לנוכרים בארץ ישראל.

  הרב אברהם וסרמן | חשוון תשפ"ד
  undefined
  יראת ה'

  עבדו את ה' ביראה

  החינוך המודרני דוגל בשלילת עונשים, שהביאה להתפרקות הסמכות בכל המעגלים. הראי"ה קוק מגדיר את מקומה החיוני של היראה בחינוך, וקובע שאין לה תחליף מול כוחו העז של היצר.

  הרב אברהם וסרמן | אלול תשפ"ג
  undefined
  התבוננות אמונית

  "ארץ ישראל בלי שבת לא תיבנה"

  השחיקה בשמירת השבת הציבורית פוגעת בצביון היהודי של המדינה ובאפשרויות התעסוקה של הפרט שומר המסורת בה. עם כל חוסר הנעימות שבדבר, עלינו לשוב אל החקיקה ולעגן את שמירת השבת באופן אפקטיבי יותר

  הרב אברהם וסרמן | תמוז תשפ"ג
  undefined
  תורה והלכות ציבור

  כן, להשליט את חוקי התורה

  הרב קוק ותלמידיו, לדוגמה הרב שאול ישראלי, תמכו בחוקים שישליטו צביון דתי בפרהסיה של מדינת ישראל. למרבה הצער, קשה לראות היום את ממשיכי דרכם נאבקים על כך באותה עוצמה.

  הרב אברהם וסרמן | סיון תשפ"ג
  undefined
  וישב

  "וגם פה לא עשיתי מאומה"

  דמותו של יוסף היא אבטיפוס לאחת הבעיות החמורות שיודעת האנושות מאז ועד היום – האשמה אוטומטית של "הצד החזק", בלי ראיות ובלי משפט. לקראת פרשת השבוע , ראוי שיעסקו רבני הקהילות בדרשותיהם בסוגיה הכאובה.

  הרב אברהם וסרמן | כסלו תשפ"ג
  undefined
  התבוננות כללית

  שוד המסורתיות

  המסורתיות שהתפתחה בארצות המזרח כופפת את ראשה להלכה אך נותרת פתוחה ומכילה גם לאלו שלא מקפידים על כל פרטיה. הניסיון של המסורתיות החדשה לרכוב עליה ולהפוך את החיבוק המקרב לאידאולוגיה אנטי־הלכתית היא ניצול לרעה

  הרב אברהם וסרמן | חשוון תשפ"ג
  undefined
  תורה והלכות ציבור

  ממלכה משלהם

  ערך הממלכתיות שטבע בן־גוריון מתפרש כהתלכדות של האזרחים סביב המדינה ומוסדותיה, אך בפועל שימש במשך כל השנים כדי לשרת את השלטת האג'נדה החילונית־ליברלית באמצעות מערכת החינוך הממלכתית. או בלשונו של בן־גוריון: "הכול יהיה זרם העובדים".

  הרב אברהם וסרמן | תשרי תשפ"ג
  undefined
  אחדות ומחלוקות

  באיזו אחדות תמך הרב קוק?

  סיסמאות הבחירות מוצפות בקריאות לאחדות, שרבות מהן נתלות ברב קוק. אבל עיון מעמיק בדבריו מגלה שהאחדות האמיתית היא זו שמתחילה בהיבדלות ובהצבת קווים אדומים.

  הרב אברהם וסרמן | אלול תשפ"ב
  undefined
  תשעה באב

  על ריב אחים ועירוב זרים

  עוד בגלות מצרים, ובהמשך בחורבן הבית הראשון והשני, הקץ הקיץ על בית ישראל כאשר הופרו כללי הוויכוח הפנימי ואחד הצדדים עירב זרים כדי לגבור על אחיו. הלקח לדורנו, שבו גובר הניסיון להשתמש בכוחות זרים לצורך הכרעות פוליטיות בתוכנו, חייב להיות ברור

  הרב אברהם וסרמן | אב תשפ"ב
  undefined
  גרים

  סִגרו את השער

  השיקול הלאומי האמיתי, בניגוד לזה שמנופפים בו מעודדי הגיור המקל, הוא לסגור את השערים בפני מתגיירי הנוחות ולמנוע את המגמה שמטרתה הפיכת מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה.

  הרב אברהם וסרמן | סיון תשפ"ב
  undefined
  דרכי הגאולה

  מקדש בלב הציונות

  אצל הרב קוק, הרב קלישר ואפילו אצל הרצל, שיבת ציון מושתתת על הקמת בית המקדש בהר הבית. את התובנה הזאת הם הביעו בפעולות מעשיות שיקדמו את החזון ובהפצת הרעיון למנהיגי אומות העולם

  הרב אברהם וסרמן
  undefined
  הדרך להנהגה

  ברית המשוגעים

  חלקים מבני הציונות הדתית, כיהוא בשעתו, מהססים להשתלב בתפקידי מפתח במערכות המדינה מהחשש שהמערכת פגומה מהשורש, אך ייתכן כי דווקא השתלבותם והשפעתם מבפנים היא זו שתביא למהפך המיוחל

  הרב אברהם וסרמן | סיון תשפ"א
  undefined
  הדרך להנהגה

  בין כנפי החזון למציאות המעשית

  הראי"ה דרש עצמאות מוחלטת לרבנות הראשית. חוגי השמאל כינו את שאיפת הראי"ה לעמוד בראש מפעל התחייה הלאומי "מדיניות ותיקנית", אך הראי"ה עמד על כך שהרבנות הראשית אמורה להשפיע על כל תחומי החיים, זאת בלי שאיפות של שלטון על חיי החילונים

  הרב אברהם וסרמן | ז' אדר תשפ"א
  undefined
  תורה והלכות ציבור

  תוכו זרק, קליפתו אכל

  לטפס על קירות חלקים

  הזהות של העם עם דתו יצרה בעיה בקרב מי שאימצו אידיאולוגיה ואורח חיים חילוניים. אף שהיו ברובם קשורים לתחושת המשכיות היסטורית – לא היו מוכנים לזהות דת עם מדינה. מן הצד השני, לא היו מוכנים לנתק לגמרי את הפתיל ההיסטורי. זו תמצית הקונפליקט המובנה בזהותה של המדינה

  הרב אברהם וסרמן | כ"ד טבת תשפ"א
  undefined
  תורה והלכות ציבור

  רוחות מצויות

  מסדרת 'לטפס על קירות חלקים'

  בשנת 1894 שר טשרניחובסקי על האמון ברוח האדם. ביובל השנים שלאחר מכן התחוללו שתי מלחמות עולם שבהן נהרגו יותר מ־75 מיליון איש, בתוכם ששת המיליונים של העם היהודי. ההנחה שההשכלה וההומניזם, "רוח האדם" כשלעצמה, יפתרו את בעיות האנושות – התרסקה לגמרי

  הרב אברהם וסרמן | ח' טבת תשפ"א
  undefined
  התבוננות כללית

  חולשות ישנות, תירוצים חדשים

  מאמר שני מתוך הסדרה 'לטפס על קירות חלקים'

  הורדת הרף ההלכתי כדי שיותר אנשים "יצליחו" ממש מעליבה. היינו עושים דבר דומה בקבוצת ספורט? בסיירת צבאית? בדרישות לקבלת תואר? מי שניסו לעשות כך גרמו לזלזול והפחתת הערך

  הרב אברהם וסרמן | כ"ד כסלו תשפ"א
  undefined
  תורה והלכות ציבור

  הכלה וכיליון

  המשנה הפוסט־מודרנית שהכניסה לחיינו את ההכלה כערך עליון, מקטינה בסופו של דבר את האדם ואת יכולת הבחירה שלו ומבטלת את האחריות החברתית להשבת מי שסטה מן הדרך אל המוטב.

  הרב אברהם וסרמן | כסלו תשפ"א
  undefined
  תורה והלכות ציבור

  הציונות הדתית מתה, תחי הדתיות הלאומית!

  השיח המתגבר על קיצה של הציונות הדתית כמגזר מובחן נובע מהגישה שעושה מהחזון הציוני־חילוני עיקר שהדת טפלה לו. אכן הגיע הזמן לשוב אל הדתיות הלאומית, ולהציב סדר יום יהודי ותורני למדינת ישראל

  הרב אברהם וסרמן | אב תשפ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il