בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
65 שיעורים
  undefined
  הנהגת ה' את העולם

  גשמי ברכה - מחוק הטוב להיטיב

  הרב אריאל פרג'ון | טבת תשפ
  undefined
  נסיונות, קשיים והתמודדויות

  החיים כהשתלמות

  הרב אריאל פרג'ון | תשע"ג
  undefined
  שיעורים נוספים

  ביקורת מתוך האור

  הרב אריאל פרג'ון | תשע"ג
  undefined
  מאמרים נוספים

  קדש חיינו

  הרב אריאל פרג'ון | אדר תשע"ב
  undefined
  רב ותלמיד

  פסיקת הלכה בהלכה

  מאמר מס' 9

  בפרק זה ליקטנו מדברי גדולי הדורות, ראשונים ואחרונים. עיקר הליקוט הוא מדברי המדגישים את היכולת לחלוק ושלא לישא פנים בהוראה. מאידך, יש שהדגישו ברמה ה"טכנית" את מוגבלותינו. הבאנו גם מדבריהם.

  הרב אריאל פרג'ון | סיון תשס"ט
  undefined
  רב ותלמיד

  מוגבלות השכל ביחס למה שמעליו ולמה שמתחתיו

  מאמר מס'8

  מהאמור עולה שהתביעה מהאדם היא שיפעל לאור השכל, כפי שנתן לו ה' חלקו בעולמו. אך באמת שבהכרעת האדם שותף גם כח שמעל לשכל, והוא כשרון וקול פנימי בזיהוי רצון ה' – ע"ד שאמרו: "לבי ולבך ידע" (ע"ז נה ע"ב).

  הרב אריאל פרג'ון | איר תשס"ט
  undefined
  רב ותלמיד

  אישיות בעלת דעה עצמאית – מציאות אידאלית

  מאמר מס' 7

  מאמר מס' 7

  הרב אריאל פרג'ון | איר תשס"ט
  undefined
  רב ותלמיד

  איך יודעים מה ההלכה?

  מאמר מס' 6

  כעת יש לנו לראות את הדרכת חז"ל כיצד פוסקים הלכה. נפתח סוגיה זו בדברי הגמ' במסכת חגיגה, ואגב כך נבאר את כללות הדרשה שם.

  הרב אריאל פרג'ון | איר תשס"ט
  undefined
  רב ותלמיד

  קבלו דברי – צדקות ופסיקת הלכה

  מאמר מס' 5

  לעיל ראינו שהרב מגלה את דבר ה', וכעקרון אין הוא יוצר אותה. כעת נראה שלא זו בלבד שאין הוא יוצר אותו, אלא גם איננו יכול לקחת בעלות עליה, להכריח את חבריו לקבל את דעתו מחמת גודל צדקותו וכדומה.

  הרב אריאל פרג'ון | איר תשס"ט
  undefined
  רב ותלמיד

  אחריות אישית

  מאמר מס' 4

  ראינו שכוחו של החכם הוא לגלות את ההלכה בלבד. דהיינו שמצוות ה' הינן דבר אובייקטיבי, שאנו באים ומגלים אותה, ואיננו יכולים להחליט מכח נשמתנו מה תהיה המצוה. נרחיב בזה מעט.

  הרב אריאל פרג'ון | ניסן תשס"ט
  undefined
  רב ותלמיד

  מגלה או יוצר

  מאמר מס' 3

  עם כל מעלתו של הרב, יש להדגיש שהרי הוא רק מגלה את ההלכה, וכעיקרון (ראה לקמן) אין הוא יוצר אותה.

  הרב אריאל פרג'ון | אדר תשס"ט
  undefined
  רב ותלמיד

  מעלת החכם בפסיקת ההלכה

  מאמר מס' 2

  אחר שראינו (במאמר הקודם) את מעלתו את הרב כמשפיע רוחני וגשמי על דורו בכלל ועל תלמידיו בפרט, ואחר שראינו את היחס הראוי להיות לתלמיד כלפי רבו – כעת עלינו לעיין בכוחו של הרב בפסיקת ההלכה.

  הרב אריאל פרג'ון | שבט תשס"ט
  undefined
  רב ותלמיד

  דרכי לימוד והלכה

  מאמר מס' 1

  בבואינו לברר את דרך פסיקת ודרכי הלימוד בתורה, ובכלל זה את יחס התלמיד לפסקי רבו, יש לנו להקדים ולעיין בעוצם השפעת הרב בתלמידו. כפי שנראה יחסי רב ותלמיד, חורגים הרבה מעבר למסירת נתונים בעלמא.

  הרב אריאל פרג'ון | שבט תשס"ט
  undefined
  כא - לא שכחנו ולא סלחנו

  תיקוני מלכות

  תיקון העולם בנוי על-פי סדר מבנה האדם, מתיקון הראש ועד הרגליים , הרב אריאל פרג'ון מציב את הבירור כפי שהשתקף בגירוש, כחלק מהבירור האחרון בעולם – שאלת הריבון, מי המלך?

  הרב אריאל פרג'ון | את תשס"ז
  undefined
  כד - דתלשי"ם וט"ו בשבט

  גבול האור

  עזיבת הדרך איננה פרי המקרה, אלא תוצאה של גורמים שונים, הרב פרג'ון על הצורך בניכור ועל מטרותיו.

  הרב אריאל פרג'ון | י שבט תשס"ח
  undefined
  עיונים בעניני חנוכה

  זמן תחילת הדלקת נר חנוכה

  הרב אריאל פרג'ון | כד כסלו תשס"ח
  undefined
  בבא בתרא

  דין סתירת בית כנסת קודם שיבנו חדש

  עקרונית אין לסתור ביכנ"ס, אפילו אם רוצה לבנות בית כנסת אחר במקומו. כיצד יעשה? קודם יבנה את בית הכנסת החדש, ורק אח"כ יסתור את הישן.

  הרב אריאל פרג'ון | ח כסלו תשס"ח
  undefined
  התבוננות אמונית

  לימדתנו רבנו

  כאילו ילדו, לבוש רוחני, לימדתנו רבנו, נוכחותו של הרב, כח הדור, כח תפילת הרב בתלמידיו, ברכה לרגלו, גדולים צדיקים.

  הרב אריאל פרג'ון | י"ט חשוון תשס"ח
  undefined
  בחירת בן ובת זוג

  קשה זיווגו של אדם

  השתלמות העולם, התעלות הזוגיות, האחת והיחידה, "לא כל אחת"

  הרב אריאל פרג'ון | כב אלול תשס"ז
  undefined
  הכנה לתפילה וכיצד מתפללים

  תפילת שמים וארץ

  היכן ה' נמצא ? להיכן יש להתפלל ? תפילת יחיד ותפילת ציבור.

  הרב אריאל פרג'ון | יז אב תשס"ז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il