בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
6 שיעורים
  undefined
  בבא קמא

  זה נהנה וזה אינו חסר

  מסכת בבא קמא - דף כ' ע"א וע"ב

  האם דייר שדר בחצר חברו שלא מדעתו חייב לשלם על כך או שמא הוא פטור מדין זה נהנה וזה אינו חסר? מדוע שאלת הנאתו של הדייר קשורה לשאלה אם הוא עשוי לשכור או אינו עשוי?

  הרב יהודה יונגסטר | שבט תשס"ז
  undefined
  מהלך הסדר

  אכילת כזית מצה - כיצד?

  לפי פסיקת המשנה ברורה, יש לכתחילה לבלוע את כל שיעור מצת המצוה בבת אחת, ואם אכל מעט מעט, יצא בדיעבד, וגם זאת רק אם אכל תוך כדי אכילת פרס. מדוע, אפוא, נהגו רבים וגדולים להקל לכתחילה ולא לבלוע בבת אחת?

  הרב יהודה יונגסטר
  undefined
  עניני ספירת העומר

  מצות ספירת העומר והגדרתה

  מהו היסוד ההלכתי של חילוקי הנוסח "בעומר" לעומת "לעומר"? שאלה זו וספקות הלכתיים נוספים בעניין ספירת העומר, נידונים להלן ומבוארים על פי חקירה ביסוד הגדרת מצות ספירת העומר.

  הרב יהודה יונגסטר | ניסן תשס"ו
  undefined
  פסחים

  החרוסת ומצוותה

  השיעור עוסק בביאור מחלוקת חכמים ור' אלעזר בר' צדוק בשאלת מצוותה של החרוסת. הרמב"ם נראה כסותר עצמו בשאלת הפסיקה, אם כחכמים אם כר' אלעזר בר' צדוק, ומתוך עיון בדבריו בשני המקומות עולה פירוש חדש לסוגיית הגמרא, המוביל ליישוב דברי הרמב"ם.

  הרב יהודה יונגסטר | ניסן תשס"ו
  undefined
  פסחים

  תערובת משהו חמץ בפסח

  תערובת חמץ בפסח חמורה מתערובות שאר איסורים: כל כללי הביטול אינם תקפים באיסור חמץ, וחמץ אוסר תערובתו במשהו. במאמר זה נעסוק בטעמים לחומרא זו, ובעיקר בדברי הרמב"ם, ונבאר מדוע ראה הרמב"ם לנכון לכתוב שני טעמים. העיון בשיטת הרמב"ם מוביל להבנה חדשה של שיטתו בהלכה של "דבר שיש לו מתירין".

  הרב יהודה יונגסטר | ניסן תשס"ו
  undefined
  עניני החג

  קריאה ביום ובלילה

  מהי משמעות הקריאה הכפולה של המגילה, בלילה וביום? תשובה לכך ניתן למצוא דרך עיון במקורות חובת הקריאה ובסוגיית הגמרא הדנה בכך.

  הרב יהודה יונגסטר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il