בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
38099 שיעורים
  undefined
  48 דק'
  יתרו

  המידות הראויות לאיש ציבור

  שיחת מוצ"ש פרשת יתרו תשפ"א

  היחס בין עם ישראל לשאר העמים. המעלות שצריכות להיות לאנשי ציבור. עבודה מאהבה ועבודה מיראה. בין אדם לחבירו ובין אדם למקום.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ד שבט תשפ"א
  undefined
  46 דק'
  מגיפת הקורונה

  ההתבוננות בסיבת הקורונה

  המגיפה גורמת לפירוד גדול בעם, והתיקון לזה הוא לפעול לאחדות. הבנה שכל העולם הוא אחדותי ובתוכם עמ"י לב האומות גם כן אחד. מצד שני, לא צריך לדלג מעל בעיות אלא יש מצווה להוכיח בצורה טובה את מי שטועה. וצריך להבין שבימינו חוטאים הם לא רעים לבריות אלא עסוקים במוסר ממילא הדיון לא צריך להיות בצורה כובשת אלא בצורה של דיון אידיאולוגי בלי לדרוס אחד את השני. לקבל שיש עוד דעות בעולם בדרך לאחדות ואחדות אין פירושה לוותר על דעתי.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י שבט תשפ"ב
  undefined
  46 דק'
  בשלח

  עבודת ה' ושירה

  בקריעת ים סוף התבררה בודאות שליטת הקב"ה בטבע ואין מקום להסבר מדעי; "אז ישיר" - שירה המגיעה מהמקור העליון ומתמשכת לעתיד לבוא; השירה מסמלת עבודת ה' מתוך שמחה ושלמות; שלמות עבודת ה' היא עשיה לפי כל הדיקדוקים ביחד עם כוונה מלאה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ג שבט תשס"ח
  undefined
  38 דק'
  לנתיבות ישראל

  דרישת המדינה היהודת מישראל ומאומות העולם

  לנתיבות ישראל - עמוד קכא - "נצח אומתנו"

  הקמת מדינה יהודת ע"י ישראל ובתמיכת אומות העולם, וצריכים אומות העולם לאפשר לישראל לבנות ולהקים מדינה לעצמם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ח' שבט תשפ"ב
  undefined
  54 דק'
  בא

  משמעות התפילין

  שיחת מוצ"ש פרשת בא תשפ"ב

  הרב עוסק במצוות קידוש החודש ובמשמעות של זה שזאת מצווה שהיא על בני ארץ ישראל שרק במקרי קיצון חכמי חוץ לארץ יכולים לקיים. בהמשך הרב עוסק במצוות תפילין ובמשמעות שלה (אות בין ישראל לה')

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ו' שבט תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  לנתיבות ישראל

  התקדמות הגאולה בתקומת ישראל

  לנתיבות ישראל - עמוד קיב - "ובגויים לא יתחשב"

  מהו המקום של עמ"י בעולם ויחסו למול אומות העולם. תגובת עם ישראל להצהרת בלפור והספר הלבן.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז טבת תשפ"ב
  undefined
  37 דק'
  בא

  לראות את ה' בתוך הטבע

  שיחת מוצ"ש פרשת בא תשפ"א

  הכרת ד' בנס ובטבע ◆ מתי מותר ליהנות מניסים ◆ מדרגת רבי שמעון בר יוחאי כשיצא מהמערה ◆ הדרך לכילוי הרשע ◆ 'מכת בכורות' -המאבק על הבכורה ◆ יציאת מצרים תמידית ◆ התחדשות בעניינים הרוחניים ◆ הופעת הקדושה בטבע ◆ עבודת ה' בגשמיות

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י' שבט תשפ"א
  undefined
  43 דק'
  וארא

  למה הרעותה לעם הזה?

  שיחת מוצ"ש פרשת וארא תשפ"ב

  הרב מבאר את הדו שיש בין ה' למשה בסוף הפרשה הקודמת ובתחילת פרשתינו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ח טבת תשפ"ב
  undefined
  52 דק'
  וארא

  השיעורים שבפרשת וארא

  שיחת מוצ"ש פרשת וארא תשפ"א

  שיעור שה' נותן למשה, שיעור לעם ישראל ושיעור כללי לכל העולם. עניין מסירות הנפש של הצפרדעים. עבודה מאהבה ועבודה מיראה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ג' שבט תשפ"א
  undefined
  3 דק'
  הרב אליעזר ולדמן זצ"ל

  דברי הספד לרב אליעזר ולדמן זצ"ל

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ טבת תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  שמות

  שליחותו של משה

  שיחת מוצ"ש פרשת שמות תשפ"ב

  הרב מבאר את הדו שיח בין משה רבינו לה' במעמד הסנה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"א טבת תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  בבא בתרא

  יסודות בדיני הרחקה בנזקי שכנים

  מסכת ב"ב - פרק שני

  הרב מציג שלוש מחלוקות בעניין הרחקת נזקי שכנים ותולה אותם במחלוקת האם הרחקת שכנים זה מדאוריתא או מדרבנן.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ז טבת תשפ"ב
  undefined
  44 דק'
  שמות

  האם ישראל ראויים לגאולה?

  שיחת מוצ"ש פרשת שמות תשפ"א

  עבודה של צדיקים ועבודה של ישרים. השכינה יורדת עם ישראל לגלות. גאולה למרות שלא ראויים לה. זריזות עדיפה מהידור. אמונה בזכותם של ישראל, במצרים ובדור האחרון. השפעה על ידי דוגמא אישית.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ה טבת תשפ"א
  undefined
  24 דק'
  לנתיבות ישראל

  המעבר של עמ"י מגלות לתחייה לאומית אחת

  לנתיבות ישראל - עמוד קח - "ובגויים לא יתחשב"

  המעבר של כלל ישראל מגלות לגאולה, לחזרה לארץ ולכינוס גדול של כל עמ"י בארצו. הכוח האדיר שיש לעמ"י כקבוצה אחת שפועלת בעולם לאחר השואה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ג טבת תשפ"ב
  undefined
  47 דק'
  ויחי

  פרידה מיעקב אבינו

  שיחת מוצ"ש פרשת ויחי תשפ"ב

  - עניין העלאת ניצוצות במצרים והצטרפות נשמות הגרים - עצם הלוז והמשכיותו של יעקב - "תיתן אמת ליעקב" - עניין מידת האמת

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד טבת תשפ"ב
  undefined
  44 דק'
  ויחי

  סיום ספר בראשית והדרכה לתקופת הבחירות

  שיחת מוצ"ש פרשת ויחי תשפ"א

  - סיום חומש בראשית - ספר בראשית הוא ספר הישר על שם האבות שנקראו ישרים -עניין אמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד - תפקידם של בחורי הישיבה בתקופת הבחירות

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ח טבת תשפ"א
  undefined
  40 דק'
  לנתיבות ישראל

  גודלו וקדושתו של בית הכנסת

  לנתיבות ישראל - עמוד פב- "בית כנסת ובית המדרש"

  היחס הנכון לבית הכנסת והקשר שלו לבית המקדש. מקור קדושת בית הכנסת ובית המדרש מתוך המקדש. עקירת הגלות וחזרת השכינה לא"י.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' טבת תשפ"ב
  undefined
  39 דק'
  ויגש

  האם האבות קיימו את כל התורה?

  שיחת מוצ"ש פרשת ויגש תשפ"ב

  הרב מוציא ממכירת יוסף את היסוד האמוני שאנו צריכים להתעלות מתוך המשברים ולהבין שהם הגיעו לנו מה' כדי שתנקן את עצמו. הרב עוסק בשאלה איך אנו אומרים שהאבות קיימו את כל התורה כולה והרי יעקב נשא שתי אחיות, יהודה נשא את כלתו, עמרם את דודתו ומביא שלוש תשובות של המהרל איך ליישב את זה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' טבת תשפ"ב
  undefined
  44 דק'
  ויגש

  מה הערך של אחדות עם רשעים?

  שיחת מוצ"ש פרשת ויגש תשפ"א

  ההתבטלות לה' עם האמונה שה' מכוון לטובה, מובילה לכך שהכל יתהפך לטובה. ישנם דרכים רבות בעבודת ה'. גדול השלום - על המעלה הגדולה של השלום והאחדות. למה צריך להתאחד עם רשעים?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א טבת תשפ"א
  undefined
  47 דק'
  בבא בתרא

  חזקת תשמישין - מה משמעות מחילה?

  בבא בתרא דף ו' עמוד א'

  הרב תולה את מחלוקת הראשונים האם חזקת תשמישין זה לאלתר או רק לאחר שלוש שנים בשאלה איך פועלת מחילה ומה המשמעות שלה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ט כסלו תשפ"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il