בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
40988 שיעורים
  undefined
  42 דק'
  אורות הקודש - הרב זלמן מלמד שליט"א

  המסר האנושי והאלוקי

  אורות הקודש ג פסקאות יב, יג.

  המוסר האנושי לא יחזיק מעמד ללא הנביעה מן המקור האלוקי. לכל עם ועם מן האומות ישנו את אופיו המיוחד וממילא הופעת ד' בעולם אצלו מתגלה באופן שונה מן אומה אחרת.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ב אדר א' תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  אורות התחיה - הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

  אהבת ישראל ותיקון הקילקולים

  פרק כ"ד

  יש שני דרכים להסתכל על הרחוקים מתורה, אפשר לראות את הצריך תיקון ואפשר לאהוב ומתוך כך לחזק את הדברים הטובים, אנחנו תמיד צריכים להעדיף את הדרך השנייה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ד' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  43 דק'
  כתובות

  הליכה בפיקוח נפש אחר הרוב

  כתובות טו:

  יש מחלוקת אם מצילים אדם שהוא רוב גוי, הרמב"ם אומר שלא מצילים. ע"פ הרמב"ם הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב? מה יהיה דין אדם גוסס שרוב גוססים למיתה. חתם סופר למה מותר למול והרי יש שמתים. הדיון על ניתוחי מתים

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א אדר א' תשפד
  undefined
  44 דק'
  לנתיבות ישראל

  לא מפחדים מאתגרים!

  מאמר "המדינה כהתקיימות חזון הגאולה" (ב)

  המשך מאמר "המדינה כהתקיימות חזון הגאולה" ומאמר "לברורה של הליכת הגאולה". ההדרכה שהגאולה מגיעה 'קמעא קמעא' אינה סותרת את זה שבתהליך הגאולה ישנם קשיים ואנחנו צריכים לזכור שככל שגדלים הקשיים זה סימן שההתקדמות גדלה ולכן צריך להמשיך הלאה בלי לפחד מהקשיים אלא רק להתקדם מתוכם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  45 דק'
  תרומה

  דרך לימוד תורה מדרך בניית המשכן

  שיחת מוצ"ש פרשת תרומה תשפ"ד

  מאת כל איש - מי שנקרא איש שמנצל את כל כוחותיו, ויש לו כוחות לעבודת ה'. המקדש נבנה בהתאם למקום הרוחני של אותו דור.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ח' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  לנתיבות ישראל

  מעלת ארץ ישראל

  מאמר "המדינה כהתקדמות חזון הגאולה"

  מאמר "המדינה כהתקדמות חזון הגאולה"

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | א' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  אורות הקודש - הרב זלמן מלמד שליט"א

  הטהרה שבפרטים

  אורות הקודש ג פסקאות יב, יג.

  חזרה וסיכום של פיסקה יב, ככל שהפרטים יהיו יותר מוסרים בטהרה, כן הציבור יהיה יותר קדוש. הסברו של המהר"ל לשוני בין תפילה בציבור, לתפילה ביחיד. הכלל לעולם יהיה טוב וקדוש, והחטאים הנם רק בפרטים. הסברו של מרן הרב לצורך שהיה בגלות עקב קלקולי העם בא"י היה צורך להפריד בין העם וטבין האארץ, כדי לתקן את העם שיהיה יותר טוב ויותר מתוקן. דברי הר"ן בדרשותיו שכאשר הכלל הנו חיובי, אזי גם אם הפרטים מקולקלים הנם בטלים בטוב הכללי. ההתרוממות הרוחנית מתחלת ושורשה במקור הטוב.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ה' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  41 דק'
  אורות התחיה - הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

  הציונות דבר יש לה עם הדת

  פרק כ"ב - כ"ג

  חשיבות לימוד התורה ביחס לצבא. הציונית התפשטה מהר מאוד , תהליך התחיה הלאומית מוביל לתשובה. הלאומית אינה נפרדת מהדת. מדינת ישראל היא הצלה ליהדות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ד' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  43 דק'
  תרומה

  "ושכנתי בתוכם" - השראת השכינה במשכן ובימינו

  שיחת מוצ"ש פרשת תרומה תשפ"ג

  חובת הבאת התרומה מוטלת על כל אדם ואדם מישראל, "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" המקד שהוא מקום השראת השכינה, "משנכנס אדר, מרבין בשמחה".

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז שבט תשפ"ג
  undefined
  46 דק'
  משפטים

  משפטי ה' אמת

  שיחת מוצ"ש פרשת משפטים תשפ"ד

  שמירה על ממון הזולת מתוך אכפתיות היא חסידות ממש. הלוואה מבטאת את האחדות שבעולם, ועל כן הריבית חמורה עד כדי שדומה לעבודה זרה. האמת אחת ואחדותית, לעומת השקר - שכל עניינו פירוד ופיזור, ואין לו קיום. כששמע עם ישראל כמה שמח הקב"ה בקיום שלהם את המצוות - מיד אמר 'נעשה!'.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | א' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  42 דק'
  אורות הקודש - הרב זלמן מלמד שליט"א

  שורשם של הופעת ה' בעולם

  אורות הקודש ח"ג פסקה יב

  כאשר האדם מגיע למדרגת הקדושה המדוברת ב"מסילת ישרים" אזי אהבת האדם א"ע הופכת לאהבה יותר גבוהה, אהבה של ההופעה האלוקית המופיעה דרכי. ככל שהאדם יכיר את עצמו ואת מעלותיו, ולא יתכחש לעצמיותו הנו יוכל להופיע יותר טוב ויושר בעולם, ואת העצמיות שלו בעולם. הדמוקרטיה והלאומיות סותרים זה את זה. יכול להיות רק עם קדוש וככל שיגביר העם את ערכו מבפנים ומבחוץ כן יוגבר האור והטוב בעולם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ח שבט תשפ"ד
  undefined
  35 דק'
  לנתיבות ישראל

  אין לך קץ מגולה מזה

  מאמר "על התורה ועל העבודה"

  יש מדרגת מדרגות בגאולה ומוכח מדברי רבותינו שהגאולה אינה תלויה בתשובה ועם ישראל יגאל בכל מקרה. והמציאות מראה שבתקופת קום המדינה הייתה עזיבה גדולה של התורה והמצוות ומאז קום המדינה עולם התורה רק עולה וצומח.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ג שבט תשפ"ד
  undefined
  41 דק'
  יתרו

  תפקיד עם ישראל להופיע את ה' בעולם

  שיחת מוצ"ש פרשת יתרו תשפ"ד

  אחדות וענווה הם תנאים לקבל את התורה. עם ישראל והתורה מופיעים את הקב''ה בעולם וכביכול רק דרכם הוא יכול להופיע. לא תחמוד ומידת הביטחון

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ד שבט תשפ"ד
  undefined
  42 דק'
  אורות התחיה - הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

  אחדות ועין טובה

  פרק כ' - כ"א

  המבט העמוק הוא לאהוב את מי שרוצה לעבוד את ה' גם אם זה בדרך שמנוגדת לדרך שלי, כמו אבא שלא אוהב שילדיו רבים אחד עם השני. עבודת ה' נפגמת אם יש יסוד של פירוד. ראיית הטוב בכל אחד ואחד.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ' שבט תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  יתרו

  תפקידם של ישראל והתורה- תיקון העולם

  שיחת מוצ"ש פרשת יתרו תשפ"ג

  מדוע התורה מספרת על בא יתרו לפני מתן תורה? כי התורה נועדה לתקן את כל המציאות, ולכן היא טורחת לספר לנו שפרעה, נציג מלכות האומות, ויתרו, נציג אמונת האומות, האמינו בה' | "אנשי חיל, יראי אלוהים, אנשי אמת ושונאי בצע", אלו הם התכונות הנדרשות ממנהיג. כל אחד מאיתנו צריך להיות מנהיג, של עצמו ומתוך כך גם של אחרים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ' שבט תשפ"ג
  undefined
  44 דק'
  אורות הקודש - הרב זלמן מלמד שליט"א

  שורשם של הופעת ה' בעולם

  אורות הקודש-מוסר הקודש ט-י"א

  כל הופעה שמתגלה בעוה"ז אצל היחיד, נובעת מו שורשו של העולם. בזמן שהאדם מבין שכל מגמת הקב"ה בעוה"ז הנה להיטיב בלבד אזי אזי הנו מבין שכל אדם בפנימיותו הנו טוב. וההבנה הזאת הנה דווקא אם אנו מסתכלים בהסתכלות האלוקית אל השכל האנושי אין לנו אפשרות לתפוס זאת.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"א שבט תשפ"ד
  undefined
  51 דק'
  בשלח

  האמונה בקריעת ים סוף

  שיחת מוצ"ש פרשת בשלח תשפ"ד

  גם היום במטרות המלחמה יש 4 כתות, אסור להפסיק את המלחמה. למה המן ירד פעם ביום? בשביל שהאדם יהיה תלוי בקב"ה בצורה יום יומית. מלכות ה' שמתגלה בקריעת ים סוף, האמונה היא זאת שהובילה לנס.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ז שבט תשפ"ד
  undefined
  37 דק'
  בשלח

  שירת הנשמה

  שיחת מוצ"ש פרשת בשלח תשפ"ג

  בזכות מה נבקע הים? בזכות סגולת ישראל ומסירות הנפש שביטא נחשון. בשירת הים אפילו עוברים שרו, כי זו היתה שירה של הנשמה. מעלת השירה וההודאה לה' שנלמדת משירת הים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ג שבט תשפ"ג
  undefined
  41 דק'
  אורות הקודש - הרב זלמן מלמד שליט"א

  הרצון האלוקי מופיע אלנו דרך המצוות

  אורות הקודש-מוסר הקודש פסקאות ח-ט

  התו"מ הנן תוכן המציאות, וכל אבר הקיים באדם, הנו הופעה של מצווה מסוימת. כל הבריאה נבראה עם מגמה ושאיפה, וכל הזמן הנה שואפת להגיע לתכליתה. כשם ש הרע המופיע ביחיד הנה תוצאה של ירידת היחיד ממדרגתו, והרע החברתי הנו תוצאת מן ירידת הכלל, כן הרע שמופיע העולם כולו הנו תוצאה של ירידת העולם. לחטא האדם קדם חטא הארץ וחטא הלבנה. וכשנזכה לתקן את חטא אדם הראשון, יתוקן גם חטא הלבנה וחטאה הארץ.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד שבט תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  אורות התחיה - הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

  האומה הישראלי כגוף אחד ! אחדות עם ישראל והטוב שיש בחילונים

  פרק כ'

  מי שרוצה להיפרד מהחילונים משול לאישה שאומרת "גזורו". אדם כופר נחשב בכלל כל עוד הוא לא נלחם בעם ישראל. החילונים יכולים להיות אנשים טובים וערכיים, התקשורת מחדדת את המחלוקת.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ג שבט תשפ"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il