בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
38528 שיעורים
  undefined
  1:07
  בבא בתרא

  שטרא זייפא

  בבא בתרא דף לב

  שיטת הרמב"ם והר"ח בסוגיית שטרא זייפא - כשאדם תובע חוב בטענת שטרא זייפא עם מיגו לחוב אמיתי, הוא לא תובע מכח המיגו אלא מכח השטר המזוייף, כי האדם לא נאמן לפסול את השטר בדיבורו.

  הרב חיים כץ | ט' אייר תשפ"ב
  undefined
  37 דק'
  בהר

  רמב"ן על פרשת בהר - חלק א'

  מהו הסוד הגדול הטמון במצוות השמיטה? מדוע החמיר הכתוב בעונשה של השמיטה? מהו מקורו של איסור ספיחים?

  הרב חיים כץ | י' אייר תשפ"ב
  undefined
  39 דק'
  בהר

  רמב"ן על פרשת בהר - חלק ב'

  מהי שיטת הרמב"ן בעניין פירות שמורים? האם איסור ספיחים הוא דאורייתא? כיצד מבערים את פירות השביעית?

  הרב חיים כץ | י"א אייר תשפ"ב
  undefined
  32 דק'
  קדושים

  רמב"ן על פרשת קדושים

  מהו הסוד של השעיר לעזאזל? האם זוהי עבודה זרה? האם מותר להיות נבל ברשות התורה?

  הרב חיים כץ | כ"ז ניסן תשפ"ב
  undefined
  39 דק'
  תזריע

  רמב"ן על פרשת תזריע

  מהות נגע הצרעת

  הרב חיים כץ | כ"ח אדר ב' תשפ"ב
  undefined
  30 דק'
  שמיני

  רמב"ן על פרשת שמיני - חלק ב'

  באיזו ברכה בירך אהרן את העם? מה היה חטאם של נדב ואביהוא? מה פירוש "וידום אהרן"?

  הרב חיים כץ | כ"א אדר ב' תשפ"ב
  undefined
  34 דק'
  שמיני

  רמב"ן על פרשת שמיני - חלק א'

  מדוע הקב"ה מוסיף קרבנות נוספים בפרשה זו? למה אהרן התיירא מהמזבח? מדוע צריכים להקריב קודם כל את קרבן הכהן הגדול ורק לאחר כך את קרבן העם?

  הרב חיים כץ | כ' אדר ב' תשפ"ב
  undefined
  32 דק'
  ויקרא

  רמב"ן על פרשת ויקרא - חלק ב'

  שלושה הסברים בטעם הקורבנות: דעת הרמב"ם, דעת האבן-עזרא, דעת הרמב"ן והכוזרי.

  הרב חיים כץ | ז' אדר ב' תשפ"ב
  undefined
  30 דק'
  ויקרא

  רמב''ן על פרשת ויקרא - חלק א'

  מהו עניינו של ספר ויקרא? מהו סוד "לעלות אל ה'"? מה פירוש המילה "אִשֵׁה" המופיעה הרבה בתיאור הקרבנות? ומה הקשר בין בן סורר ומורה לקבב?

  הרב חיים כץ | ו' אדר ב' תשפ"ב
  undefined
  35 דק'
  בראשית

  הקדמת הרמב"ן לתורה

  מתי התורה נכתבה? מהם חמישים שערי בינה? האם התורה באמת כוללת את כל החכמות שבעולם? מה לא נמסר גם למשה רבנו? מה הייתה חכמתו הגדולה של שלמה המלך? מהו שמו הגדול של הקב"ה? האם אנחנו יכולים להבין את סתרי התורה שכותב הרמב"ן בפירושו?

  הרב חיים כץ | ל' אדר א' תשפ"ב
  undefined
  29 דק'
  פקודי

  רמב''ן על פרשת פקודי

  האם בצלאל עשה את כל הכלים לבדו? מהי המחלוקת בין רש"י לרמב"ן בעניין הפעמונים והרימונים? מהי הצורה המיוחדת בה חבש הכהן הגדול את המצנפת?

  הרב חיים כץ | כ"ט אדר א' תשפ"ב
  undefined
  57 דק'
  בבא בתרא

  עדים מוכחשים ומוזמים למפרע - שיטת התוס'

  בבא בתרא דף ל"א ע"א - זה אומר של אבותי...

  חקירה בגדר עדים מכחישים לפי רב חסדא שסובר ששתי כיתות העדים פוסלות זו את זו. הטעם לפסול את שתי הכיתות הם כי אחת מהכיתות עדים ודאי שקרנית וצריך להוציא אותם מכשרותם.

  הרב חיים כץ | כ"ח אדר א' תשפ"ב
  undefined
  25 דק'
  ויקהל

  רמב''ן על פרשת ויקהל - חלק ב'

  מהו השבח הכפול בכך שהעם תרמו יותר מהצורך? מדוע התורה חוזרת על מעשה המשכן חמש פעמים? מדוע משה רבינו התקשה לקבל את המראות הצובאות אך לא את הכומז שהוא כביכול גנאי גדול יותר?

  הרב חיים כץ | כ"ג אדר א' תשפ"ב
  undefined
  34 דק'
  ויקהל

  רמב''ן על פרשת ויקהל - חלק א'

  היכן בוני המשכן למדו את החוכמות המיוחדות? מי הזדרז יותר בתרומה למשכן - הנשים או הגברים? מדוע מי שהביא זהב הניף את ידו?

  הרב חיים כץ | כ"ב אדר א' תשפ"ב
  undefined
  38 דק'
  כי תשא

  רמב"ן על פרשת כי תשא

  מהו עניינו המיוחד של בצלאל בן אורי? האם עם-ישראל באמת ביקשו מאהרן שיעשה להם אלוהים אחרים? מה הקשר בין חטא העגל למעשה המרכבה המוזכר ביחזקאל? מדוע אהרן הוציא מן האש דווקא עגל?

  הרב חיים כץ | ט"ז אדר א' תשפ"ב
  undefined
  49 דק'
  תצוה

  השבת והמשכן

  מדוע משה שינה וציווה על השבת לפני המשכן? הסכנות שיש במשכן ובמקדש, והפתרון שנותנת לכך השבת. הצד הנסתר של השבת מול הצד הגלוי, וההבדל בין המשכן למקדש.

  הרב חיים כץ | י"ד אדר א' תשפ"ב
  undefined
  32 דק'
  תצוה

  רמב"ן על פרשת תצווה - חלק ב'

  האם האורים והתומים הם מעשה אנושי או אלוקי? מה הם האורים ומה הם התומים? מדוע מזבח הקטורת לא מוזכר יחד עם כל הכלים בפרשת תרומה, אלא בפרשתנו? מה היא קטורת זרה?

  הרב חיים כץ | ט' אדר א' תשפ"ב
  undefined
  26 דק'
  תצוה

  רמב"ן על פרשת תצווה - חלק א'

  מהו סוד בגדי הכהן הגדול? האם יש בתורה מילה ערבית?

  הרב חיים כץ | ח' אדר א' תשפ"ב
  undefined
  55 דק'
  סולם מוצב ארצה

  דמותו של בן תורה

  סולם מוצב ארצה

  הרב חיים כץ הוא הר"מ הוותיק ביותר בישיבה, ואף מעביר בה שיעורים כלליים. שימש בעבר כרב קהילה ברמות וכראש ישיבת הכותל. שוחחנו על המטרות והשאיפות של בן תורה שלומד בישיבה – בתחום עבודת המידות, לימוד תורה בעיון ובבקיאות, שימוש תלמידי חכמים ומעורבות בענייני השעה – והרב סיפר גם על רבותיו ועל צמיחתו האישית בתורה.

  הרב חיים כץ | י"א אדר א' תשפ"ב
  undefined
  35 דק'
  תרומה

  רמב"ן על פרשת תרומה - חלק ב'

  מה הכוונה ב"וכן תעשו"? איך נעשים שותפים בעשיית הארון? מהי משמעות הכרובים שהיו בקודש הקודשים?

  הרב חיים כץ | ב' אדר א' תשפ"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il