בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
18 שיעורים
  undefined
  אייר

  אור חדש

  גליון מס' 44 אייר תשע"ה

  על־פי ביאורי החסידות, רשב"י היה נעלה משאר בני דורו עילוי שבאין־ערוך • תמצית מעלתו באה לידי ביטוי בסיפור הזוהר המלמד על פעולתו של רשב"י בעולם בכוח תורתו, בה האיר בגלוי אור־אין־סוף ממש • מצד בחינה זו מתמזגים יחד מעלת התורה ומעלת התפילה, ומשמעות הדברים היא - שענייני האלוקות הנעלים ביותר מתחברים עם מציאותו העצמית של האדם

  הרב יואל כהן | אייר תשע"ה
  undefined
  תמוז

  לבלתי ידח ממנו נידח

  גליון 41 תמוז תשע"ד

  גליון 41 תמוז תשע"ד

  הרב יואל כהן | תמוז תשע"ד
  undefined
  תמוז

  ראיון מקיף ומעמיק עם ה"חוזר"

  גליון מס'41 תמוז תשע"ד

  בלב עולם החסידות שיסד הבעש"ט, עומדת ההתקשרות של החסידים לצדיקים * מדוע מושג זה הוא כה חשוב ומרכזי, וכיצד הוא קשור להתגלותה ולחידושה של תורת החסידות? * האם עיקרון זה אינו סותר לדברי הרמב"ם שלא לפנות ל"ממוצע"? * מהי משמעות ההתקשרות אל הרבי זצ"ל אחרי הסתלקותו? * וגם: מהי הסיבה שהרבי דיבר כל כך הרבה על ביאת המשיח?

  הרב יואל כהן | תמוז תשע"ד
  undefined
  כסליו

  שלושה סיפורים, דרך אחת

  מה עשה אדמו"ר הזקן עם קופסת הטבק שקיבל במתנה? * מדוע בתפילתו של החסיד החב"די, תלמידו של אדמו"ר הזקן, היו שינויים מיום ליום? * מדוע חשש רבנו הזקן שבעת היותו אסור במבצר בפטרבורג יתקבצו לשם גדולי תלמידיו? * וגם: מה נרמז בראשי התיבות של תאריך ההסתלקות – כ"ד טבת? * לרגל שנת המאתיים להסתלקות אדמו"ר הזקן בכ"ד טבת תקע"ג, שלושה סיפורים המבטאים את דרכו המיוחדת

  הרב יואל כהן | כסליו תשע"ג
  undefined
  אדר

  "מצוי" ו"אינו מצוי"

  גליון מס' 32

  ב"הדרן" מיוחד שיצא לאור לכבוד סיום המחזור הראשון בלימוד הרמב"ם היומי, מגלה הרבי זי"ע עומק מופלא על פי החסידות בהלכות הראשונות שבספר "משנה תורה", שעל פיו פשט ההלכות מובן טוב יותר * הקב"ה גם "מצוי" בעולם ויחד עם זאת הוא בבחינת "אינו מצוי"

  הרב יואל כהן | אדר תשע"ב
  undefined
  אדר

  הרמב"ם היומי - כתרה של תורה

  גליון מס' 32

  גליון מס' 32

  הרב יואל כהן | אדר תשע"ב
  undefined
  כסליו

  שער היחוד והאמונה פרק ג'

  גליון מס' 31

  מתוך הספר החדש - מזכרת מהתוועדות י"ט כסלו בבנייני האומה תשע"ב.

  הרב יואל כהן | כסלו תשע"ב
  undefined
  סיוון

  דירה לה' בתחתונים

  גליון מס' 29

  האמונה בתחיית המתים נקבעה לאחד משלושה-עשר עיקרי האמונה * ההסבר הפנימי לכך, נעוץ בהכרעת הקבלה והחסידות במחלוקת המפורסמת מה נעלה ממה: השכר בגן עדן או השכר בעולם התחייה * בתחילה מתגלה לנשמה בגן עדן האור האלוקי שבחכמת התורה; אחר כך מתגלה בעולם-הזה האור האלוקי הבלתי מוגבל שבמצוות; ואחר כך מתגלה בגופו של היהודי הקשר העמוק בין עצמיותו שלו ובין עצמיותו של הקב"ה

  הרב יואל כהן | תשע"א
  undefined
  אדר

  "עד דלא ידע" – למעלה מהידיעה

  גליון מס' 5

  המן יודע שהקב"ה אוהב את עם-ישראל. איך הוא מנסה לפעול שגם מלמעלה יסכימו לפגוע בעם-ישראל? לשם כך הוא מפיל 'גורל' ועושה עץ גבוה חמישים אמה. הוא שואף להגיע לדרגה העליונה באלוקות, שבה אין הנבראים תופסים מקום, עד שישראל והאומות שווים ממש, וכדי לבחור ביניהם צריך להטיל גורל. אך דווקא בנקודה זו היתה מפלתו, ואנו מבטאים נקודה זו על-ידי "עד דלא ידע"

  הרב יואל כהן | תשס"ה
  undefined
  כסליו

  "הוא ציוה ונבראו"

  לימוד עיוני בסוגיית אחדות ה', גיליון 27

  שני אופני בריאת העולם "בדרך ממילא" ו "בדרך התלבשות" גורמים לשתי תחושות ביטול של הנבראים: ביטול היש וביטול במציאות

  הרב יואל כהן | כסליו תשע"א
  undefined
  אלול

  ה'סילוק' של ליל ראש-השנה

  מבואר בתורת הקבלה ובמאמרי חסידות, שהרצון והתענוג של הקב"ה להשפיל ולצמצם את עצמו ולמלוך על העולם – מסתלקים כביכול בכל ערב ראש-השנה עם חשיכה, וחוזרים למקורם. כיצד מעוררים מחדש את הרצון והתענוג במלוכה? ומהו הטעם לסילוק זה בכל שנה מחדש?

  הרב יואל כהן | אלול תש"ע
  undefined
  תמוז

  שביבי אור מהחיים בצל הרבי

  לקראת ג' תמוז, יום ההילולא החמשה-עשר של הרבי זי"ע, פנתה מערכת 'מעיינותיך' בבקשה לגאון החסיד הרב יואל כהן שליט"א, המכבד את עלוננו במאמריו המיוחדים מאז תחילת הוצאתו לאור, להקדיש את מאמרו בגיליון הנוכחי, לשחזור סיפורים ואירועים מיוחדים הזכורים לו מהשנים העשירות במחיצת הרבי ומעבודתו המיוחדת כ'חוזר', ולשתף את הקוראים בפנינים היקרות שעולות בזיכרונו. ר' יואל נעתר לבקשתנו וחלק עימנו כמה סיפורים ואירועים מרתקים להם היה שותף. והדברים מלווים בהסבר וניתוח המיוחדים לו

  הרב יואל כהן | תש"ע
  undefined
  סיוון

  נתן לנו את תורתו

  גליון מס' 17

  כיצד ייתכן שחכמתו האין-סופית של הקב"ה תיתפס בשכלו האנושי המוגבל של היהודי? * איך אפשר לומר ש"אלו ואלו דברי אלוקים חיים" על שתי דעות הפוכות? * כאשר בת-קול יוצאת ומכרזת שהלכה כרבי אליעזר, כיצד ניתן לפסוק כדעת חכמים? * ומהי המעלה בכך שיהודי משלש את זמן לימודו במקרא, משנה ותלמוד? * על מהותה של התורה, שבכתב ושבעל-פה, שניתנה לנו בסיני.

  הרב יואל כהן | תשס"ח
  undefined
  סיוון

  החידוש המהפכני שנתחולל במתן-התורה

  גליון מס' 6

  תורה ומצוות ועבודת הבורא היו גם קודם מתן-התורה על הר-סיני, וחז"ל אומרים שהאבות למדו תורה וקיימו את כל התורה כולה * מה נתחדש אפוא במעמד הר-סיני? * האמת היא שהתורה והמצוות שניתנו בהר-סיני שונות במהותן מהתורה והמצוות שהיו קודם לכן * החידוש הוא בשני הקטבים – מאיפה הציווי נובע ועד היכן הוא מגיע.

  הרב יואל כהן | תשס"ה
  undefined
  ניסן

  שאלת הבן החכם

  גליון מס' 24

  בכתבי האריז"ל מבואר, שדרגת הבן החכם היא בעולם האצילות. מכך אנו למדים ששאלתו "מה העדות והחוקים והמשפטים" עמוקה עד מאוד. במאמרי חסידות ישנם שני ביאורים לשאלה, המתמזגים יחד לשאלה שלישית ועמוקה יותר * ומהי התשובה לשאלת החכם בדין "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן"?

  הרב יואל כהן | ניסן תש"ע
  undefined
  עניני החג

  בין "ידע" ל"לא-ידע"

  גליון מס' 16

  במשך השנה כולה, היהודי שואף לדעת ולהכיר את האמת האלוקית, ולחיות בהתאם לכך. אולם בפורים הוא אינו מסתפק רק בהכרה השכלית. הוא שותה יין בכדי לצאת מהמגבלות, לעורר את ה"לא ידע" שבנפשו ולגלות את התקשרותו העצמית באלוקות * השחרור מה'אני' האישי, מתגלה עוד יותר במצוות משלוח מנות, ובעיקר – במתנות שהאדם נותן לאביונים. במצווה זו מגיעה שמחת פורים לשיאה

  הרב יואל כהן | אדר תשס"ח
  undefined
  ניסן

  אפסות הבריאה כלפי הבורא - שתי דרגות

  גליון מס' 1 ניסן תשס"ד

  תורת החסידות עוסקת בהרחבה באפסות הבריאה כלפי הקב"ה, שאין לבריאה שום מציאות משל עצמה וכל מהותה וקיומה אינו אלא השתקפות של הכוח האלוקי. מכאן נובעת ההכרה באחדות ה', ובעומק המשמעות של "אין עוד מלבדו". אלא שבזה יש שתי דרגות כלליות באפסות הבריאה, המכונות 'יחודא-עילאה' ו'יחודא-תתאה'.

  הרב יואל כהן | תשס"ד
  undefined
  כסליו

  ראיון מיוחד לכבוד יט כסליו

  גליון מס' 23

  לכבוד י"ט בכסלו, המכונה בחב"ד "ראש-השנה לחסידות", ביקשנו מהגאון החסיד הרב יואל כהן שליט"א להקדיש את מאמרו בגיליון הנוכחי לנושא כללי הקשור לחסידות. על חשיבות לימוד החסידות בתקופתנו, כיצד משפיע לימוד זה על האדם הלומד על השקפותיו ורגשותיו.

  הרב יואל כהן | כסליו תש"ע
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il