הלכה פסוקה

זכויות יוצרים בהלכה

פסק הדין אותו אנו מביאים עוסק במעמדם של זכויות יוצרים בהלכה.

הרב עזרא בצרי | חשוון תשס"ז