בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
102 שיעורים
  undefined
  34 דק'
  אורות התורה - הרב ירחמיאל וייס

  יש לעולם מטרה?

  פרק ו', פסקה ד

  המטרה שלנו היא לרומם את העולם כולה למדרגה האלוקית האידיאלית, האינסופית. אנחנו קודם כל נסלק את הרע, ואח"כ מגיעים לאידיאל הגדול ולכן אומרים שהאבות קיימו את כל התורה כולה כי הם היו כל כולם באידיאל של התורה

  הרב ירחמיאל וייס | י"ט אדר ב תשע"ט
  undefined
  55 דק'
  אורות הקודש – הרב ירחמיאל וייס

  שורש המפלגות ברוחניות

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק כ"ב

  מקור ההויה לפי תורת הסוד. נשמת העולם. משמעות החיים שבהבנת הרוחניות, לעומת היאוש שבחיים המנותקים ממקורם. הבנת שורשי העניינים. הבסיס הארצי לנאצלות.

  הרב ירחמיאל וייס | כ' אדר ב' תשע"ט
  undefined
  38 דק'
  אורות הקודש – הרב ירחמיאל וייס

  העולם כגוף אחד

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק כ"א

  אורגניות הרוחניות והחומריות. מחזוריות הטבע. השפעת התא על הגוף כולו. השפעת האדם בעולם. השכלים הגדולים.

  הרב ירחמיאל וייס | י"ג אדר ב' תשע"ט
  undefined
  50 דק'
  אורות הקודש – הרב ירחמיאל וייס

  כולנו אחד - ממקור אחד

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק כ'

  הנטיה להכללה ברוחניות. הניצוצות האלוקיים שבכל מחשבה, והעלאתן. העולם כגוף אורגני אחד. אחדות הקודש והחול. האידיאל העליון.

  הרב ירחמיאל וייס | ו' אדר ב' תשע"ט
  undefined
  32 דק'
  אורות התורה - הרב ירחמיאל וייס

  למה לא רוצים לעשות כלום?

  פרק א' פסקה ו'

  כאשר לומדים תורה אז מחברים את השכל ואת הרצון ואז באמת רוצים ללמוד תורה כי התורה משפיעה על האדם הכל גופו ולא רק חלק קטן כמו שאר החכמות.

  הרב ירחמיאל וייס | ה' אדר ב תשע"ט
  undefined
  26 דק'
  אורות התורה - הרב ירחמיאל וייס

  מהו מקור כוחה של התורה?

  פרק א' פסקה ג'

  כוחה של תורה שבע"פ נובע מעם ישראל. היא בא בשעת מפגש של העם עם המציאות, ונותנת חוות דעת שלימה, אלוקית. לכן, היא מתגלה בצורה השלימה רק כאשר עם ישראל פוגש את המציאות בצורה שלימה. יושב על אדמתו לבטח, בעל מדינה וממשלה שמסתעפות ממנה כל קשרי החיים. צבא, כלכלה, קשרי חוץ ועוד. רק כך מתבטאת תורה שבע"פ בכל כוחה והדרה, ופוגשת את התורה שבכתב.

  הרב ירחמיאל וייס | ט"ו אדר א תשע"ט
  undefined
  55 דק'
  אורות הקודש – הרב ירחמיאל וייס

  איך אלוקים חושב על גבולות?

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק י"ט

  חכמה ובינה - בלתי גבול וגבול. העונג שבהסברי מרן הרב. "ה' הוא האלוקים" הגבוליות שבבלתי גבולית קיימת שם בציביון רוחני עליון, אפילו ערכים היותר עליונים.

  הרב ירחמיאל וייס | ט"ו אדר א' תשע"ט
  undefined
  33 דק'
  אורות התורה - הרב ירחמיאל וייס

  מה עדיף ציונים או חרדים?

  פרק א' פסקה ג'

  התורה מדריכה אותנו איך אנחנו צריכים לחיות בלי מניעים. ולדאוג שכל כוחות יתאחדו אחד עם השני ואנחנו נצליח לפרוץ את האור הגדול שיש לנו.

  הרב ירחמיאל וייס | ז' אדר א תשע"ט
  undefined
  54 דק'
  אורות הקודש – הרב ירחמיאל וייס

  מה הם חיים בלתי גבוליים?

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק י"ח

  שלושת המדרגות האידאליות. הבנת התכונה האורגנית. רוח החיים של הגבולי ושל הבלתי - גבולי. תפארת ומלכות.

  הרב ירחמיאל וייס | ח' אדר א' תשע"ט
  undefined
  54 דק'
  אורות הקודש – הרב ירחמיאל וייס

  החיים הפנמיים והחיצוניים

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק י"ז

  הופעת יצירת החיים. החיים שממעל לחיים והחיים שמתחת. "גן החיים" בכללי והפרטי. תקוות העילוי שמתוך הירידות.

  הרב ירחמיאל וייס | א אדר א' תשע"ט
  undefined
  31 דק'
  אורות התורה - הרב ירחמיאל וייס

  יתרון התורה שבכתב על תורה שבע"פ ולהיפך

  פרק א' פסקה ב'

  התורה שבכתב היא הגילוי האלוקי הכי גדול שיש וע"י התגלותה רוצים לבטא את הגילוי לחיי יום-יום וזה ע"י תורה שבע"פ. השאיפה של תיקון ולהיות טובים מגיעה מתורה שבכתב והתורה שבע"פ נותנת כלים לזה. התורה ניתנה בצורה שהיא ניתנה כפי בגלל האופי של ישראל, כדי שעמ"י יוכל לבטא טת התורה בקלות

  הרב ירחמיאל וייס | ל' בשבט תשע"ט
  undefined
  35 דק'
  אורות התורה - הרב ירחמיאל וייס

  תורה שבכתב ותורה שבע"פ

  פרק א' פסקה א' - המשך

  תורה שבכתב היא הרעיון היותר עליון וגבוה עד שנראה שאין לה ממשות בחיי המעשה. תפקיד התורה שבע"פ הוא המימוש והיישום של רעיונות עליונים אלו, עד התפרטות מדויקת ומדוקדקת. דרך זו של קבלת התורה היא לכאורה פחות מרשימה ואידאלית. בהתגלות זו מופיעה נשמת האומה, שהיא הגורמת לתורה זו להיות כמו שהיא. אך כמובן שגם היא כלולה בתורת ה' העליונה. ודווקא שתי התגלויות אלו ביחד יוצרים את ההתגלות השלימה, האידאל העליון וכיצד מתממש בחיי המעשה.

  הרב ירחמיאל וייס | כ"ג בשבט תשע"ט
  undefined
  55 דק'
  אורות הקודש – הרב ירחמיאל וייס

  פגישת הנשמה עם המבנה הגופני

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק טז

  הנשמה העליונה והנשמה שבגוף. ההתעלות וההתאמה אל הנשמה . ייסורי הגוף מחוסר ההתאמה לנשמה. נשמת האומה הכללית. יחוד עליון ותחתון.

  הרב ירחמיאל וייס | כד שבט תשע"ט
  undefined
  35 דק'
  אורות התורה - הרב ירחמיאל וייס

  התורה מאירה את כל החיים

  פרק א' פסקה א'

  כאשר לומדים תורה רואים איך כל דבר ודבר הוא מאיר את כל העולם כולו ומסביר לנו הכל.

  הרב ירחמיאל וייס | יז בשבט התשע"ט
  undefined
  55 דק'
  אורות הקודש – הרב ירחמיאל וייס

  האצילות האלוקית

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק טו

  האצילות- כמקור ההויה. צדיק יסוד עולם. יש לך כנפי רוח. חיים עד עולם.

  הרב ירחמיאל וייס | יז שבט תשע"ט
  undefined
  57 דק'
  אורות הקודש – הרב ירחמיאל וייס

  תרגום מושגי הקבלה- לכתחילה או בדיעבד?

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק יד

  הדרגה בלימוד הקבלה, הבסיס הארצי לנאצלות, השפה של הרזים, איך שומרים את הרזים ובכל זאת מורידים אותם אלינו?, הוודאות וההשערה.

  הרב ירחמיאל וייס | י שבט תשע"ט
  undefined
  38 דק'
  אורות התורה - הרב ירחמיאל וייס

  כוחם של אותיות התורה

  פרק ה פסקה ד

  הפרק עוסק באותיות התורה המבטאים לא רק את אותיות התורה עצמן אלא גם את הארותיה הפנימיים של התורה. ישנם רעיונות ואידאלים פנימיים א-לוקיים שללא הדרכת התורה הבאה לידי ביטוי בפרטי התורה ואותיותיה, לא הייתה לנו בכלל גישה להשיג אותם בעצמנו. יש דברים שאפשר להשיג אותם בכוח עצמנו. יש שמשיג דברים אלו בעצמו. יש שגם את דברים אלו - לא משיג בעצמו אך ראוי שהאדם יפנים את אותם עניינים בעצמו כדי שהדבר יטמע בו. לעומת זאת את הדברים העמוקים והמורכבים שבמציאות, העניינים הפנימיים והעליונים - האדם יכול להשיג רק מכוח אותיות התורה.

  הרב ירחמיאל וייס | י בשבט התשע"ט
  undefined
  55 דק'
  אורות הקודש – הרב ירחמיאל וייס

  פסיכולוגית ההויה

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק יד

  הפסיכולוגיה חכמת הנפש. האצילות המחיה את ההויה. נפש לעומת נשמה. הדרך הנכונה ללמוד נסתרות בהדרגה. שמונה המדרגות. השכל והדמיון.

  הרב ירחמיאל וייס | ג שבט תשע"ט
  undefined
  29 דק'
  אורות התורה - הרב ירחמיאל וייס

  התרוממות הרוח.

  פרק ה פסקה ג'

  לפעמים אדם נמצא בהארה רוחנית כ"כ גבוהה ומרגשת, שמרגיש שאינו מסוגל להצטמצם ללימודים מעשיים, המוגבלים לאותיות. ואדם בהרגשה כזו, לאחר דביקות גדולה, שלא מצליח ללמוד צריך לדעת שכך זה, וקבלה בענווה של הרגשה זו תועיל ללימוד להבא.

  הרב ירחמיאל וייס | ב' שבט תשע"ט
  undefined
  55 דק'
  אורות הקודש – הרב ירחמיאל וייס

  נשמת העולם

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק יג

  הנשמה והאדריכליות הגופנית באדם ובעולם. הזהרת נשמת העולם ופעולתה. השמחה שבהבנת הנשמה הכללית.

  הרב ירחמיאל וייס | כה טבת תשע"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il