בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
313 שיעורים
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  האם מותר לאילפא לקפוץ למים

  אילפא אמר שיקפוץ למים ויטבע אם יתברר שאיבד את יכולתו התורנית, אך הוא לא התכוון לכך כפשוטו, ואליהו הנביא בא ועזר לו להוכיח את צדקת דרכו בחיים.

  הרב מרדכי הוכמן | כסלו תשפ"ג
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  גדולי ישראל ויחסם לשולחן הפנים

  רש"י מתעלם מהחשיבות שהעניקה התורה לשולחן לחם הפנים. הרמב"ם והאר"י הקדוש אומרים שלא זכו להבין את טעם המצווה הזו. וזאת משום שחכמי ישראל מתנגדים למרדף אחר העושר שהשולחן מסמל אותו.

  הרב מרדכי הוכמן | תשרי תשפ"ג
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  מדוע הרקיד בר קפרא את רבי

  מסופר שבר קפרא בידח והרקיד את רבי, ובן אלעשה העשיר שהתנגד לכך עזב את המקום. אלו רמזים שרבי חזר בו וקיבל את שיטת בר קפרא שהתנגד למרדף אחר העושר.

  הרב מרדכי הוכמן | תשרי תשפ"ג
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  חידת בר קפרא

  רבי יהודה הנשיא התייחס לעשיר בן אלעשה בתור 'כהן גדול' בתחום הכלכלה, והצדיק את כך שהסתפר כמו כהן גדול. אך בר קפרא זלזל בבן אלעשה וברדיפתו אחר העושר ולגלג עליו בחידה פלאית.

  הרב מרדכי הוכמן | אלול תשפ"ב
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  רשב"י ואחיה השילוני

  לרשב"י היה ברור שאחיה השילוני יצטרף אליו לקרב את הדורות עד המלך המשיח, ונראה שסיבת הדבר משום שאחיה השילוני ראה זכות במעשי משיח בן יוסף.

  הרב מרדכי הוכמן | תמוז תשפ"ב
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  האמנם רבי פנחס חתן רשב"י

  בתלמוד מתואר רבי פנחס בן יאיר בתור חתן רשב"י, ואילו בזוהר הוא מתואר בתור חותן שלו. אך משמע שלא היו בינם קשרי משפחה, ומדובר ברמז למפגש בין השקפות עולם חולקות.

  הרב מרדכי הוכמן | איר תשפ"ב
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  אליהו והוצאת רשב"י מהמערה

  רשב"י נאלץ להסתתר במערה משום שהוא חזר על טעות אליהו הנביא וקיטרג על משיח בן יוסף. ולכן אליהו הוא זה שבא להוציא את רשב"י מהמערה.

  הרב מרדכי הוכמן | איר תשפ"ב
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  רבי שמעון ובני האלמנה

  איש אחד הדיר את אשתו מהנאה עד שר' שמעון יאמר מה דעתו על תבשיליה. אך הוא סירב ואמר "ימותו כל בני אלמנה". זהו רמז להבנת המעשה באליהו שהחיה את "בן האלמנה".

  הרב מרדכי הוכמן | ניסן תשפ"ב
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  רבי יהושע והכהנים הגדולים

  רבי יהושע הצהיר שלא יכריע במחלוקת שבין בית שמאי ובית הלל, ולעדותו על בני הצרות ששימשו בתור כהנים יש משמעות סמלית, ולפיה הוא אכן עמד בדבריו ולא הכריע במחלוקת.

  הרב מרדכי הוכמן | יז אדר ב תשפ"ב
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  ארוך וגוץ

  מסופר על אדם ארוך שלבש סדין והשאיל אותו לאדם גוץ, והנהר שטף את הסדין, מקרה זה הוא גם משל למי שהשתמש בזכויות של צדיק שלא מדעתו.

  הרב מרדכי הוכמן | אדר א תשפ"ב
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  רבי יוסי דמן יוקרת וילדיו

  מסופר שרבי יוסי דמן יוקרת הקפיד על ילדיו והמית אותם, מדובר בדמות סמלית וגם מיתת הילדים היא סמלית ומשמעותה ירידה בדרגה, ולשיטתו פעמים שהירידה בדרגה נחשבת בעצם לעליה.

  הרב מרדכי הוכמן | אדר א תשפ"ב
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  הלל והגולגולת הצפה

  מי שעוזר לאנשים להוציאו את גולגולתם מעל פני המים ו'לנשום תורה', יזכה שאף אותו 'יציפו' וגם הוא ימצא זמן ומנוחת הנפש שתאפשר לו 'לנשום תורה'.

  הרב מרדכי הוכמן | שבט תשפ"ב
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  במה ניגנו במקדש ומתי

  הרמב"ם פסק שהמנגנים במקדש היו לויים וישראלים, ובימי המועדות נגינתם השתלבה עם תקיעת הכהנים בחצוצרות, ופסיקתו מבוססת על התנ"ך ועל רמזים שבמשנה.

  הרב מרדכי הוכמן | טבת תשפ"ב
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  מי ניגן בשמחת בית השואבה

  במשנה נאמר שהלויים ניגנו בשמחת בית השואבה, אך הרמב"ם פסק שכל מי שיודע לנגן ניגן. מדובר במחלוקת שקשורה להבנת משמעות ברית בין הבתרים, והרמב"ם פסק כהכרעת דויד המלך.

  הרב מרדכי הוכמן | כסליו תשפ"ב
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  המקושש - והקשר לבני יוסף

  תרגום יונתן מספר שמי שקושש עצים ביום השבת היה מבני יוסף, ומרמז שיש בהם נטייה שהביאה אותו לכך, ואמנם אצל בנות צלפחד הנטיה הזו התגלתה באופן מבורך.

  הרב מרדכי הוכמן | חשוון תשפ"ב
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  חוות יאיר – כמה והיכן

  יש סתירה היכן נמצאות חוות יאיר. התנ"ך מרמז על מחלוקת בין נובח ליאיר בזכות מי מהם נכבש הבשן, ומשה רבנו קבע שנכבש בזכות כל ישראל. ולמחלוקת מרמזת האגדה שיאיר בן מנשה נפל בעי.

  הרב מרדכי הוכמן | חשוון תשפ"א
  undefined
  כי תשא

  פטר חמור ושכם בן חמור

  במצוות פטר חמור יש אפשרות לפדותו או לעורפו. שני אופנים אלו באו לידי ביטוי במחלוקת שבין יעקב לבין בניו בשאלה כיצד יש לפעול ביחס לשכם בן חמור ואנשי עירו.

  הרב מרדכי הוכמן | תמוז תשפ"א
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  מדוע עצרה מיתת אבישי את המגיפה

  מיתת אבישי עצרה את המגיפה שהחלה בגלל שדויד מנה את העם. הסיבה הנסתרת למגיפה היא אי מצוי הדין עם אבישי ויואב שהרגו את אבנר, ואבישי מסר עצמו אז עבור העם ככפרה.

  הרב מרדכי הוכמן | סיון תשפ"א
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  אליעזר זעירא ושמואל הנביא

  אליעזר זעיר התאבל על ירושלים ואנשי ראש הגולה אסרו אותו, והוא ניצל בזכות שמועה בשם שמואל. המעשה חוזר על המסופר בתנ"ך ששמואל הנביא ודויד עסקו בענייני ירושלים וכך ניצל דויד מאנשי שאול.

  הרב מרדכי הוכמן | סיוון תשפ"א
  undefined
  אחרי מות

  למשמעות הגורל בשעירי יום הכיפורים

  הרב מרדכי הוכמן | ח' אייר תשפ"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il