בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
329 שיעורים
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  המעשה שהיו מסובין בבני ברק – ורס"ג

  המעשה בחכמים שהיו מסובים בבני ברק וסיפרו ביציאת מצרים כל ליל הסדר מושמט בהגדה של רס"ג,לשיטתו לאחר העיסוק בספור יציאת מצרים עדיף לעסוק בהלכות (קרבן) פסח כמו המעשה שבתוספתא.

  הרב מרדכי הוכמן | ניסן תשפ"ד
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  כמה 'מה נשתנה'? ולמה?

  בנוסח הקדום של ההגדה יש רק 3 קושיות 'מה נשתנה' בדורות המאוחרים קבעו הגאונים לשאול 4 קושיות והוסיפו את המדרש בענין 4 בנים. מטרת הדגשת המספר 4 היא להביא את הגאולה ברחמים בזכות עמל התורה

  הרב מרדכי הוכמן | אדר תשפ"ד
  undefined
  כי תשא

  מיקום מזבח הקטורת והכיור

  הציווי על בנית מזבח הקטרת והכיור הוזכר מאוחר לרמז שחל כביכול שינוי במקומם. מזבח הקטרת ראוי שיהיה בקודש הקדשים אך הוצא להיכל, והכיור ראוי שיהיה בפתח המשכן אך הוכנס מעבר למזבח העולה.

  הרב מרדכי הוכמן | אדר א תשפ"ד
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  מסירות נפש שרה על מערת המכפלה

  שרה ידעה על חשיבות מערת המכפלה וביקשה מה' שייקח את נפשה בשדה הסמוכה למערה, ואז יוכל אברהם לבקש לקנות את מערת המכפלה לאחוזת קבר, בלא שבני חת יחשדו בדבר.

  הרב מרדכי הוכמן | שבט תשפ"ד
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  יוסף ותורת המספרים

  יוסף מדגיש בפעולות שהוא עושה במצרים את המספר חמש ואת המספר עשר, והדבר נועד כדי לבטל את גזירת הרעב שנגזרה על המצרים ועל העולם.

  הרב מרדכי הוכמן | טבת תשפ"ד
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  רבקה גורפת חוטמה

  בפרשת תולדות האות ה והאות ק מופיעות באופן יוצא דופן, הדבר קשור למשמעויות שהתלמוד דורש בענין האותיות האלו, והוא קשור למדרש בענין רבקה שגרפה את חוטמה.

  הרב מרדכי הוכמן | א כסליו תשפ"ד
  undefined
  ר' עקיבא ויהושע

  הרמב"ם – ודין "הקדיחה תבשילו"

  בית הלל הורו שבעל רשאי לגרש את אשתו אם היא הקדיחה את תבשילו, הרמב"ם פסק שלא כך בהתבססו על דברי הנביא מלאכי, שלפיהם מוכרחים להבין את דברי בית הלל במשמעות סמלית.

  הרב מרדכי הוכמן | חשון תשפ"ד
  undefined
  עסקי גוג ומגוג

  הרמב"ם וגוג ומגוג

  במשנה מובא מעשה בגויים שנכנסו לירושלים ובזכריה בן הקצב ואשתו. לרמב"ם זהו מעשה סמלי ,שמבאר את נבואות זכריה בענין הגויים שנכנסים לירושלים במלחמת גוג ומגוג.

  הרב מרדכי הוכמן | תשרי תשפ"ד
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  רבי שמעון הנשיא (המירוני)

  בתלמוד מובאים מעשה ברבי שמעון הנשיא ומעשה במירוני שקשורים לצוואה של חולה שמת, ויש חולקים ולדעתם הוא בכלל לא מת. הדברים קשורים לשיטת רשב"י שמשיח בן יוסף לא מת.

  הרב מרדכי הוכמן | אב תשפ"ג
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  מי נשאו את הכיור

  התורה לא גילתה מי נשאו את הכיור, ונאמרו בכך כמה הסברים. ומסתבר שבעלי התשובה נשאו אותו, והתורה חסה על כבודם ולא כתבה זאת במפורש.

  הרב מרדכי הוכמן | כז איר תשפ"ג
  undefined
  תלמידי רבי עקיבא ומירון

  שני מעשים בטיהור טבריה

  במדרשים ובירושלמי רשב"י טיהר את טבריה באופן ניסי, אך בתלמוד הבבלי (לפירוש ר"ת) הטיהור היה באופן מדעי, הדבר נועד לרמז מדוע 'ההוא סבא'(אליהו הנביא) חזר בו וטען שטיהר 'בית קברות'

  הרב מרדכי הוכמן | איר תשפ"ג
  undefined
  צו

  המוקד של פרשת צו

  בפרשת צו נאמר"היא העולה על מוֹקְדָה" במילה מוֹקְדָה האות מ"ם כתובה כשהיא זעירה וגם חסר מפיק באות ה"א, והדבר מרמז להשקפה לפיה האש שבמזבח חשובה יותר מהעולה שנשרפת עליה.

  הרב מרדכי הוכמן | ניסן תשפ"ג
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  ה'בכור' של רבי צדוק

  לדעת הרמבם רבי צדוק ובנו רבי אלעזר לא היו כהנים, והמעשה בבכור, שהיה לרבי צדוק ומעשה נוסף שמסופר עליו הם מעשיים סמליים שקשורים לתורת רשב"י

  הרב מרדכי הוכמן | אדר תשפ"ג
  undefined
  שמות

  שמות השבטים כסיבה לגלות ולגאולה

  בסדר הזכרת שמות השבטים בתחילת ספר שמות מרומזת סיבת השעבוד, וענין זה מרומז גם בדברי הבעש"ט, אך שמות השבטים מרמזים גם לגאולה כמבואר במדרש.

  הרב מרדכי הוכמן | טבת שתפ"ג
  undefined
  ויחי

  יוסף מתקן הדיבורים

  יוסף פועל לכך שהאחים יתקנו את מה שהם פגמו בחטא מכירתו, והוא פועל גם לתיקון דיבורים לא טובים של אביו ושל אמו.

  הרב מרדכי הוכמן | טבת תשפ"ג
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  בגד מיוחד לכבוד המשיח

  חכמים נחלקו איזה מעשר צריך להפריש בשנת השמיטה בעמון ומואב, וחגי הנביא העיד כשהוא יושב על מדוכה, שמפרישים מעשר עני. למחלוקת הזו יש השפעה על מנהג יחידי סגולה לקנות בגד מיוחד לקבלת פני המשיח.

  הרב מרדכי הוכמן | טבת תשפ"ג
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  האם מותר לאילפא לקפוץ למים

  אילפא אמר שיקפוץ למים ויטבע אם יתברר שאיבד את יכולתו התורנית, אך הוא לא התכוון לכך כפשוטו, ואליהו הנביא בא ועזר לו להוכיח את צדקת דרכו בחיים.

  הרב מרדכי הוכמן | כסלו תשפ"ג
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  גדולי ישראל ויחסם לשולחן הפנים

  רש"י מתעלם מהחשיבות שהעניקה התורה לשולחן לחם הפנים. הרמב"ם והאר"י הקדוש אומרים שלא זכו להבין את טעם המצווה הזו. וזאת משום שחכמי ישראל מתנגדים למרדף אחר העושר שהשולחן מסמל אותו.

  הרב מרדכי הוכמן | תשרי תשפ"ג
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  מדוע הרקיד בר קפרא את רבי

  מסופר שבר קפרא בידח והרקיד את רבי, ובן אלעשה העשיר שהתנגד לכך עזב את המקום. אלו רמזים שרבי חזר בו וקיבל את שיטת בר קפרא שהתנגד למרדף אחר העושר.

  הרב מרדכי הוכמן | תשרי תשפ"ג
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  חידת בר קפרא

  רבי יהודה הנשיא התייחס לעשיר בן אלעשה בתור 'כהן גדול' בתחום הכלכלה, והצדיק את כך שהסתפר כמו כהן גדול. אך בר קפרא זלזל בבן אלעשה וברדיפתו אחר העושר ולגלג עליו בחידה פלאית.

  הרב מרדכי הוכמן | אלול תשפ"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il