בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
1314 שיעורים
  undefined
  רביבים

  הטיפול בעציצים בשמיטה ומצוות קידוש השם

  עציצים שמעליהם קורת גג ומתחתיהם רצפה, אפילו הם בקומת קרקע ויש בהם נקב, מותר לטפל בהם כבשנה רגילה , כיצד ינהגו דיירים בקומות גבוהות במגדלים שבהם אין מעלית שבת בחוץ לארץ , ההבדל שבין שלוש העבירות החמורות שבתורה

  הרב אליעזר מלמד | כסליו תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  סיפורו של היתר המכירה

  שאלת השמיטה התעוררה אחרי העלייה הראשונה, כאשר קמו המושבות החקלאיות הראשונות בארץ ישראל * לעומת רבנים באירופה ורבנים ספרדים שתמכו בהיתר המכירה, גדולי הפוסקים בירושלים התנגדו לו @ ככל שחלפו השמיטות והפוסקים עמדו על קשיי החקלאים מקרוב, כך פחתה ההתנגדות להיתר @ התפתחות מפעל הציונות גרמה לתגובת נגד של התנגדות להיתר המכירה שאינה נובעת משיקולים הלכתיים בלבד

  הרב אליעזר מלמד | כסליו תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  מסירות נפש על דברי תורה

  אברהם אבינו היה הראשון להבחין בשקר של עבודת האלילים, אך גם ידע למצוא בתוכה את השאיפה החיובית של האדם להתחבר למה שלמעלה ממנו , מסירות הנפש של אברהם ושל חנניה מישאל ועזריה ביטאה את אמונתם השלמה, והיא גם זו שגרמה לנס ההצלה שלהם , במקום שבו יש חשש שסטייה מדרך ההלכה תוביל להשתרשות של טעות, יש לעמוד על האמת גם במחיר מסירת הנפש

  הרב אליעזר מלמד | חשוון תשפ"ב
  undefined
  היתר המכירה

  היתר המכירה בימינו

  המציאות הכלכלית בימינו טובה בהרבה מימי תחילת ההתיישבות ואינה בגדר שעת הדחק, אך העובדה המצערת לפיה רוב הציבור אינו שומר מצוות מצריכה אותנו להשתמש עדיין בהיתר המכירה , החקלאי הפרטי לא יוכל לעמוד בתחרות מול המגדלים שאינם שומרים שמיטה, ולכן בשבילו זו שעת הדחק , השיקול של שמירת קדושת השמיטה על ידי הקהל הרחב של החקלאים והצרכנים גם הוא בגדר שעת הדחק , בטווח הארוך, על מדינת ישראל לתכנן מתווה שבו יוכל כל הציבור לשמור שמיטה בלי להיקלע למצוקה כלכלית

  הרב אליעזר מלמד | חשוון תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  האמונה, האלילות ודור המבול

  האלילות מותירה את האדם עם אופיו החייתי ודוחפת אותו לחיים של מלחמה ושיעבוד האחרים, אך אמונת הייחוד מטיפה לעבודה משותפת של כל האנושות למען הטוב והצדק , בני האלוהים שחטפו להם נשים מחד ונח מאידך ייצגו את שתי השיטות, והמבול שהביא ה' על הארץ הכריע ביניהן , ריח הניחוח של הקורבן שהקריב נח אחרי המבול היה מסירות הנפש שבה נהג מול כל העולם, והיא שבה ונתגלתה באברהם אבינו ובצאצאיו עד היום

  הרב אליעזר מלמד | חשוון תשפ"ב
  undefined
  תקיעת שופר

  עניינה של תקיעת השופר בראש השנה

  המצוות שעוסקות בחיצוניות לכאורה של האדם, מבטאות יסוד עמוק יותר של מחויבות בלתי מסויגת לברית עם ה' , הנעזר במכשיר שמיעה יוציא אותו לכתחילה בזמן תקיעת שופר, אך אם בלא זה לא יוכל לשמוע, ישתמש במכשיר , פרנסי משרד החינוך סברו שבקשתנו לשלוש כיתות בכל מחזור באולפנת הר ברכה מוגזמת, אך בחסדי ה' נחנך השבוע הבניין החדש כשכל הכיתות בו מאוכלסות עד תום

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ"א
  undefined
  47 דק'
  סנהדרין

  האם מותר למסור את הנפש כשלא חייבים?

  שיעור כללי - סנהדרין

  מחלוקת הרא"ש והרמב"ם האם מותר למסור את הנפש במקרים שאין חובה לעשות זאת. הרב מעמיק במחלוקת ומראה שברוב המקרים אין מחלוקת כלל.

  הרב אליעזר מלמד | כ"ד אלול תשפ"א
  undefined
  רביבים

  מענה לטענות בעניין היחס לרפורמים

  היהודים הרפורמים מכַוונים לשמור על הזהות היהודית ולא ההפך, ולכן ההגדרה 'מינים' לא שייכת אליהם , ככל שחלקים בתנועה הרפורמית מתרחקים יותר מהיהדות וממדינת ישראל, כך מוטל עלינו יותר לקרבם ולנהוג בהם בכבוד ובחיבה , גם אם יהודי עובר חלילה על מצוות מסוימות אין זה פוטר אותו מלקיים את שאר המצוות, ולכן ראוי להעמיד ספר תורה לרשות הרפורמים בעזרת ישראל שבכותל

  הרב אליעזר מלמד | אב תשפ"א
  undefined
  רביבים

  פרו ורבו וירושת הארץ

  מצוות יישוב הארץ צריכה להתקיים בהדרגה, על פי גודלו ויכולתו של עם ישראל , ההתרשלות של ישראל בקיום מצוות פרו ורבו גרמה לכך שגבולות הארץ נותרו מצומצמים, ובתוכם נשארו מובלעות כנעניות , בדורנו, שבו למצוות פרו ורבו יש חשיבות לאומית מיוחדת, המשפחות המקיימות אותה בהידור זוכות לברכה מיוחדת.

  הרב אליעזר מלמד | אב תשפ"א
  undefined
  רביבים

  ביאור חדש לכתבי הרב קוק זצ"ל

  פנינים מתוך ביאורי הרב זאב סולטנוביץ' לכתבי הרב קוק, שהשבוע הושלמה הוצאתם לאור , התפתחות המדע הייתה הכרחית לקידום האנושות, אך יש להכיר בחסרונות של התהליך ולתקנם על ידי יסודות התשובה , יש בוותרנות העצמית יסוד חיובי שמאפשר לאדם לשוב ולתקן את דרכיו, אך בד בבד יש להישמר מוותרנות שמשביתה את השאיפה לטוב יותר , הרב קוק מתמודד בספריו עם הגות של פילוסופים שונים, והביאור החדש חושף אותן לקורא ומסייע בכך להבנת הדברים

  הרב אליעזר מלמד | תמוז תשפ"א
  undefined
  רביבים

  דין דימום שנגרם מהנחת התקן תוך־רחמי

  הכלל הגדול שקבעו חכמים בדיני כתמים הוא להקל , הרופאים מסופקים אם הדימומים שנגרמים מההתקן התוך־רחמי הם תוצאה של פציעה או דלקת , הלכה למעשה: אישה שברחמה התקן תמעט ככל הניתן בבדיקות ותימנע מלבישת לבנים , בניגוד לטענות המחמירים, קיים ספק אם לייחס את הדימום להתקן, ומשכך שלא בזמן הווסת יש להקל

  הרב אליעזר מלמד | תמוז תשפ"א
  undefined
  רביבים

  בנתיבי האמונה של אבי מורי

  ליקוטים מתוך 'נתיבי אמונה', ספרו של אבי מורי הרב זלמן ברוך מלמד שליט"א שיצא לאחרונה לאור , מחויבותנו היא ליצור חברה חדשה שתתבסס על קיום מצוות מתוך שמחה ותהווה דגם להתנהגות בין אדם לחברו , את הרעיונות החדשים שמופיעים במציאות אל לנו לדחות, אלא להאיר את גרעין האמת שבהם , הפמיניזם הוא מגמה חיובית, שיש לנצלה כדי להעמיק את הייחודיות של כל אחד מהמינים

  הרב אליעזר מלמד | תמוז תשפ"א
  undefined
  רביבים

  מילים אחדות לזכרו של הרב חנוך זצ"ל

  חודשים ספורים לפני פטירתו שאלני הרב חנוך הכהן פיוטרקובסקי זצ"ל על אופן קיום מצוות ליל הסדר במצבו הבריאותי , הרב חנוך זצ"ל היה שילוב של תלמיד חכם עם איש מעשה, שהקדיש את ימיו ולילותיו למען התורה ולמען ארץ ישראל , מצד הדין מותר לטבול עם איפור, לק ג'ל ובניית ציפורניים, ובלבד שעשויים היטב

  הרב אליעזר מלמד | סיון תשפ"א
  undefined
  רביבים

  מתוך טהרת המשפחה נתעלה לטהרה מלאה

  קיבוץ גלויות מביא לחיפוש היסוד המשותף במנהגי העדות השונות * למרות היתרונות בהפניית שאלות בהלכות נידה לרבנית, בשעת הצורך אין להתבייש לשאול רב * הצד הגשמי שבאדם זקוק להיטהרות כדי להתקשר אל מקור חייו * מעיין הטהרה שעתיד לצאת מקודש הקודשים ולרפא את העולם * המתקת ים המלח: התאוות הגשמיות יתוקנו ויחזרו להביא חיים וברכה * ביטול טומאת הנידה לעתיד לבוא

  הרב אליעזר מלמד | סיון תשפ"א
  undefined
  רביבים

  המאבק בלאומנות הערבית

  הציבור סולד מההשוואה המזויפת שיוצרים הפרשנים באולפנים בין אלימות יהודית לאלימות ערבית, אבל לא מצליח להעמיד אלטרנטיבה מוסרית־חברתית טובה יותר , כל ניסיון לפגוע בריבונותנו על הארץ צריך להיענות בצעד נוסף להגברתה , התגובה לאלימות לאומנית בקרב אזרחי ישראלי הערבים – שלילת אזרחות , מול החברה הערבית צריך לפעול בדרך של תגמול למי שמכבדים את ריבונותנו ויד קשה נגד הלאומנים

  הרב אליעזר מלמד | סיון תשפ"א
  undefined
  רביבים

  סגולת עם ישראל

  מה שמייחד את העם היהודי משאר העמים והאמונות והופך אותו לעם סגולה הוא החפץ להיטיב עם העולם כולו , החוט המקשר בין פועלם של האבות, משה רבנו ורות המואבייה הוא הדאגה לזולת ותיקון החברה , רכיב מרכזי באמונה הישראלית הוא האמונה ביכולת לתקן כל פרט ולגלות את הניצוץ האלוקי שבו, והוא גם מקור האופטימיות של עם ישראל , בכוח ההכרה בערכי התורה והמצוות להוביל תהליך של צמיחה ושגשוג כלכליים ודמוגרפיים.

  הרב אליעזר מלמד | סיון תשפ"א
  undefined
  רביבים

  לדון את היריב לכף זכות

  אנשי השמאל שרוצים בחלוקת הארץ אינם "נגד היהודים ובעד הערבים", אלא אנשים שמתוך דאגה לעם ישראל ולמדינתו סבורים שנסיגה היא הדרך ההכרחית @ שאלה שהגיעה משוטר: איך ייתכן שבהפגנות בשכונות החרדיות אנשים יראי שמיים מגדפים ומכים אותו @ התופעות של אלימות כלפי המשטרה פסולות ועל מנהיגי הציבור להוקיען, אך עם זאת אינן מאפיינות את מרבית הציבור החרדי

  הרב אליעזר מלמד | תשפ"א
  undefined
  רביבים

  טהרת המקווה

  כפי חומרת הטומאה כך הוא סדר תהליך הטהרה: הנטמא ממת צריך להמתין שבעה ימים, ביום השלישי והשביעי צריך שיזו עליו ממי אפר פרה אדומה, וביום השביעי יטבול ובסיומו ייטהר. זב וזבה צריכים להמתין שבעה ימים נקיים ולטבול בלא צורך בהזאת מי אפר פרה אדומה. איש או אישה הנטמאים משכבת זרע, וכן הנוגעים בנבלת בהמה וחיה או שרץ, נטמאים עד סוף היום ונטהרים בטבילה

  הרב אליעזר מלמד | כ"ז ניסן תשפ"א
  undefined
  רביבים

  ברכת האילנות והנהגת הבלניות

  רביבים

  בעת כניסתה של הטובלת למקווה, בעודה לבושה, הבלנית תשאל באיזה סיוע היא מעוניינת, ולא תכפה עליה סיוע שאינה מעוניינת בו. בנוסף לכך, על הבלניות להימנע מלכפות על הטובלות חומרות ומנהגי חסידות, כדוגמת הסרת איפור שעשוי טוב או צבע שאין בו ממש

  הרב אליעזר מלמד | כ"ז אדר תשפ"א
  undefined
  רביבים

  דברים לרגל קבלת פרס הרב קוק

  שוב בג"ץ התערב בתחומים שאינם תחת רשותו. אם הכנסת לא קבעה עמדה, אפשר להפציר בה לקבוע עמדה אבל לא להחליף אותה. בהחלטה זו, כמו בהחלטות רבות אחרות, מציבה עצמה הרשות השופטת על זרועותיה השונות מעל שאר הרשויות

  הרב אליעזר מלמד | י"ט אדר תשפ"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il