בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
826 שיעורים
  undefined
  41 דק'
  נתיבות עולם

  הקשר בין תורה עבודה וגמילות חסדים לחלקי האדם

  נתיב העבודה המשך פרק א (שיעור 8)

  נתיב העבודה פרק א, ד"ה "ועם כי פרשנו", נתיב גמילות חסדים. העולם עומד על שלושה דברים : תורה עבודה וגמילות חסדים והם משולים לשכל, נפש וגוף, שכל אלא מתקיימים ממנו יתברך. כשאדם עושה גמילות חסדים כלומר לפנים משורת הדין הקדוש ברוך הוא עושה עימו גם לפנים משורת הדין ומוחל על חטאיו.

  הרב ש. יוסף וייצן | ז' כסלו תשפ"ב
  undefined
  39 דק'
  נתיבות עולם

  אחדותיות העולם המתגלה בתפילה

  נתיב העבודה המשך פרק א (שיעור 7)

  נתיב העבודה פרק א ד"ה: ומאחר שהקרבן מורה על אחדותו יתברך.... הכוח של ישראל בתפילה להפוך את החיים הגלויים למקבלים את חיותם מהשורש האחדותי, הנבראים כולם ואפילו המלאכים יכולים להופיע רק את הלבוש האלוקי ורק ישראל יכולים לבטל את הלבוש למקור העצמי האלוקי.

  הרב ש. יוסף וייצן | ג' כסלו תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  נתיבות עולם

  הטעות הבסיסית של בלעם ביחס לתפילה ולקורבנות

  נתיב העבודה המשך פרק א (שיעור 6)

  נתיב העבודה פרק א פסקה המתחילה ב: ובמדרש זה שאמר הכתוב". מה אופי הקשר בין הבורא שהוא הסיבה הראשונה לעולם לבין העולם שהוא יצר? לפי בלעם הפער יישאר תמיד, הבורא אחד ובברייה יש ריבוי וכל פרט עומד לעצמו, לעומת התפילה הישראלית שמבטלת את הפער בין הבורא לעולם.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ו חשון תשפ"ב
  undefined
  38 דק'
  נתיבות עולם

  התפילה - רק לעם ישראל

  נתיב העבודה המשך פרק א (שיעור 5)

  מדוע התפילה מיוחדת לעם ישראל? כיצד מצאנו שגויים התפללו? מה היא מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן בעניין הקרבנות?

  הרב ש. יוסף וייצן | י"ט חשון תשפ"ב
  undefined
  44 דק'
  נתיבות עולם

  היסודות המתבטאים בתפילה לפי המהר"ל

  נתיב העבודה המשך פרק א (שיעור 4)

  האם המהר"ל הולך לפי הסברת הרמב"ם או הסברת הרמב"ן? האם התפילה שייכת לאנושות כולה או רק לעם ישראל?

  הרב ש. יוסף וייצן | י"ח חשון תשפ"ב
  undefined
  43 דק'
  נתיבות עולם

  התבוננות בתפילה ביראה כעבדים

  נתיב העבודה תחילת פרק א' (שיעור 3)

  בתפילה אנו נמצאים בזויות של עבדים הרוצים את נוכחות אדונם ומתבטלים לגמרי אליו ביראה גמורה ולכן נקראת התפילה עבודה.

  הרב ש. יוסף וייצן | י"א חשוון תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  נתיבות עולם

  מהו עניינה של התפילה?

  נתיב העבודה פרק א' (שיעור 2)

  שיטת הרמב"ן ושיטת מרן הרב בעניין התפילה. תחילת נתיב העבודה - "זבח רשעים תועבה ותפלת ישרים רצונו".

  הרב ש. יוסף וייצן | ה' חשוון תשפ"ב
  undefined
  46 דק'
  נתיבות עולם

  פתיחה לנתיבות עולם

  הקדמה, נתיב העבודה פרק א' (שיעור 1)

  הכרת ספרי המהרל והנושא שבהם עוסקים, פתיחה לנתיבות עולם ולנתיב העבודה, מחלוקת הרמבם והרמבן מהי תפילה ומתי צריך להתפלל מדאורייתא.

  הרב ש. יוסף וייצן | ד' חשוון תשפ"ב
  undefined
  7 דק'
  שבעת הרועים - לימוד לימי האושפיזין

  דוד - ליבם של ישראל

  מתוך סדרת האושפיזין היומי מבית ישיבת בית אל.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ' תשרי תשפ"ב
  undefined
  44 דק'
  אורות התשובה

  הזכויות שבתוך הזדונות - המשך

  פרק ט סעיפים ז - ח

  כדי לעלות מהחטא צריך אדם לתת מאמץ מוגבר, בחזרה בתשובה אדם בונה כוחות חדשים, שורש העבירה הוא רצון האדם להוריד דברים גדולים למציאות שלו ובחזרתו בתשובה משתמש בזה לטובה.

  הרב ש. יוסף וייצן | ז' תשרי תשפ"ב
  undefined
  48 דק'
  ענינו של ראש השנה

  עניין ראש השנה הוא התחדשות הרצון

  ראש השנה דווקא בראש חודש, כביטוי להתחדשות ושחרור הרצון מכבלי המציאות. כלל פרט וכלל בפוטנציאל של ראש השנה, בא לביטוי בעניין התקיעות, מעומד תקיעה ותרועה

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ח אלול תשפ"א
  undefined
  38 דק'
  אורות התשובה

  הזכויות שבתוך הזדונות

  פרק ט' סעיף ה'

  שתי הסתכלויות על הזדונות א. כאדם שב מיראה התבוננות בחטא גורמת לו לחטוא שוב. ב. כשאדם שב מאהבה התבוננות בחטא גורמת לו להתרחק ממנו. אומר הרב קוק שצריך לשאוב מהחטא את כח החיים שדחף את האדם לחטוא ולרומם אותו.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ב אלול תשפ"א
  undefined
  40 דק'
  אורות התשובה

  תשובה מתוך כל כוחות החיים

  פרק ט' סעיף ד'

  התשובה יחד עם כך שהיא מדייקת את האדם היא מחלישה אותו והתשובה מאהבה מתקנת זאת. מהלך התשובה בחגי תשרי.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"א אלול תשפ"א
  undefined
  47 דק'
  אורות התשובה

  עוצמת התשובה על האדם והקושי שבה

  פרק ט' סעיף ג'

  כח התשובה משחרר את האדם מנטיותיו החומריות, וכשהאדם מתגבר על המניעות הבאות תוך כדי התשובה לזוכה לבטא את ההרצאות האלוקי במחשבות.

  הרב ש. יוסף וייצן | ט"ו אלול תשפ"א
  undefined
  45 דק'
  אורות התשובה

  מבט התשובה על כל הדורות ותיקונם

  פרק ט' סעיף ב'

  תיקון התשובה את העולם ואת ההופעות המופיעות לכל דור ודעת התורה לסטיות המיניות.

  הרב ש. יוסף וייצן | י"ד אלול תשפ"א
  undefined
  45 דק'
  אורות התשובה

  כוח הרצון והשאיפה לעילוי העולם

  פרק ט' סעיף א' - חלק ג'

  השפעות הרצון לטוב על העולם ואיך זה מתבטא אצל הנשמה של בעל התשובה.

  הרב ש. יוסף וייצן | ח' אלול תשפ"א
  undefined
  49 דק'
  אורות התשובה

  משמעות כח הרצון בתשובה

  פרק ט' סעיף א' - חלק ב'

  שינוי אדם את המציאות על ידי כח הרצון הטמון בתשובה.

  הרב ש. יוסף וייצן | ז' אלול תשפ"א
  undefined
  48 דק'
  אורות התשובה

  יסוד האצילות בעולם התשובה

  פרק ט' סעיף א' - חלק א'

  מהי השפעת קביעות מחשבת התשובה?

  הרב ש. יוסף וייצן | א' אלול תשפ"א
  undefined
  39 דק'
  מידות הראי"ה

  הדרכות מעשיות לתיקון העולם

  מידות הראי"ה - רצון א , תוכחה א

  מה טמון בקריאה "והיה ברכה"? איזה נזקים עלולים לבוא מהתוכחה ומה היא תוכחה טובה? באיזה אופן האדם מתקן את המציאות?

  הרב ש. יוסף וייצן | ב' אב תשפ"א
  undefined
  51 דק'
  מידות הראי"ה

  למה צריך את מידת הצניעות?

  מידות הראי"ה - צניעות א , רצון א

  מה הסכנה בלגלות דברים צנועים? איך דווקא צניעות עוזרת לגלות את הצדדים הנסתרים? איזה מעלות שווה לנו להפסיד בשביל הצניעות? מה היחס הנכון לרצונות שאינם של קודש?

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ד תמוז תשפ"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il