בבא בתרא

דינא דגוד או אגוד

הרב זרח נובוגרוצקי | י"ט סיון התשס"ט