כנס לכבודה של התורה והארץ

להקים ולהניף את דברי התורה הזאת

מתוך הכנס לכבודה של תורה - שבט התש"ע

מתוך הכנס לכבודה של תורה - שבט התש"ע

הרב אלישמע כהן | ז' שבט התש"ע