הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

בעיית הנצרים והחוטרים — סקירה מקצועית

מתוך הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

תופעות חקלאיות המקשות על בקרת שנות ערלה. נצרים, חוטרים, מינים מורכבים ועוד. מלווה בתמונות.

ר' מוטי שומרון | י"ג שבט תש"ע