בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
388 שיעורים
  undefined
  40 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  פדיית יונתן וביסוס הממלכה ע"י שאול

  שמואל א, פרק יד, מד-מט

  העם פודה את יונתן ולא מאפשר לשאול להורגו. לאחר מכן הפסוקים מתארים לנו את ביסוס מלכותו של שאול. התבונַנו בלשונות הפסוקים והשווינו למלכות דוד. כחלק מתיאור מלכותו של שאול מתוארת גם משפחתו. התבוננו במי שכתוב שבמי שהושמט.

  הרב שמעון קליין | ז' אייר תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  הגורל ותפישת יונתן

  שמואל א, פרק יד, לו-מג

  אחרי שהעם אוכלים, שאול שואל בה' האם להמשיך לרדוף אחרי פלישתים וה' לא עונה לו. שאול עושה גורל כדי לראות מי חטא, ומתגלה שיונתן חטא.

  הרב שמעון קליין | ל' ניסן תשפ"ד
  undefined
  41 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  אכילת העם על הדם

  שמואל א, פרק יד, לא-לו

  לאחר שעם ישראל מכה בפלישתים הוא רעב בגלל שבועת שאול שלא יאכלו, ואוכל בלא לכסות את הדם. שאול רואה את זה ומתקן את הבעיה ע"י בניית מזבח. שאול רוצה להמשיך את הרדיפה אחרי הפלישתים. התבונָנו בתקשורת שבין שאול לעם ןבין שאול לה'.

  הרב שמעון קליין | י' אדר ב' תשפ"ד
  undefined
  38 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  טעימת הדבש ע"י יונתן

  שמואל א, פרק יד, כג-לא

  עם ישראל מכה בפלישתים מכה רבה, ושאול משביע את העם שלא יאכל לחם כדי להעצים את המכה בפלישתים. עמדנו על הנהגתו זו של שאול. יונתן לא שומע את השבועה וטועם מעט דבש. ראינו מה היה יחסו להנהגת אביו כאשר שמע עליה. נושא נוסף שעלה השיעור הוא השאלה מתי מתחיל היום, בבוקר או בערב, ובתשובות השונות לכך העולות מהתורה שבכתב ומהתורה שבע"פ.

  הרב שמעון קליין | כ"ו אדר א' תשפ"ד
  undefined
  42 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  מערכת יונתן - המכה בפלישתים

  שמואל א, פרק יד, טו-כג

  לאחר המכה שיונתן מכה במחנה פלישתים, מחנה פלישתים שרוי בחרדה. מנגד, במחנה ישראל רואים את החרדה במחנה האויב ומגיבים בהתאם. המערכה מתהפכת וישראל רודפים אחרי הפלישתים שנוחלים תבוסה.

  הרב שמעון קליין | י"ב אדר א' תשפ"ד
  undefined
  37 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  מערכת יונתן - המשך 2

  שמואל א, פרק יד, ו'

  נושא כלי יונתן מחזק את ידיו, והם יוצאים לבדוק את הרוח הנושבת במצב פלישתים. הסימנים מעודדים להתקפה, ויונתן עם נערו בלבד מכים בפלישתים מכה שמחרידה את כל העם. עמדנו על הלשונות בפסוקים ועל עמדותיהן של הדמויות בכל שלב.

  הרב שמעון קליין | ה' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  41 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  מערכת יונתן - המשך

  שמואל א, פרק יד, א-יב

  בתחילת תיאור המערכה הפסוקים מתארים לנו את המתרחש אצל שאול, דבר הקשור לאופיו של שאול ומסביר את מהלכיו של יונתן. יונתן עושה סימן כדי לדעת האם יצליח במתקפתו. הסברנו שאין כאן ניחוש אלא סיבה הגיונית להצלחת המהלך.

  הרב שמעון קליין | כ"ח שבט תשפ"ד
  undefined
  45 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  סיכום פרק י"ג ותחילת מערכת יונתן

  שמואל א, פרק יג; פרק יד, א-ב

  עברנו על השאלות שפתחנו בהן את לימוד הפרק וראינו את התשובות שקבלנו להן ואת הנקודות שהתבהרו בלימוד הפרק. בפרק יד פתחנו ביחס שבין שאול ליונתן, וראינו את מיקומה של הגבעה.

  הרב שמעון קליין | כ"א שבט תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  העברת המלכות משאול והקדמות לקרב עם פלישתים

  שמואל א, יג, ט-כג

  שאול חוטא ומעלה העולה ובכך הוא מאבד את מלכותו. מיד לאחר מכן הפסוקים מתארים לנו את יחסי הכוחות העגומים בין ישראל לפלישתים.

  הרב שמעון קליין | ז' שבט תשפ"ד
  undefined
  37 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  ירידת שאול הגילגלה

  שמואל א, פרק יג, ד-ח

  אנחנו רואים שפלישתים נאספים להלחם בישראל, ושאול יורד לגלגל. בהבנה פשוטה אין להתאספות שם פשר, שהרי אין בזה תועלת צבאית, אלא שברור שזה נעשה בציווי שמואל המופיע בהמלכתו בפרק י פסוק ח. ניסינו להבין מהו פשרו של ציווי זה ומדוע מימושו נעשה דווקא עכשיו.

  הרב שמעון קליין | כ"ט טבת תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  מלחמת ישראל בפלשתים - פריצתה - המשך

  שמואל א, פרק יג, א-ד

  קראנו בהקשבה את פרוץ המלחמה בין ישראל לפלישתים. בין היתר התמקדנו בהכאת יונתן את נציב פלישתים אשר בגבע, ובמה ניתן ללמוד מהפרטים בסיפור על שאול ויונתן.

  הרב שמעון קליין | כ"ב טבת תשפ"ד
  undefined
  43 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  מלחמת ישראל בפלשתים - פריצתה

  שמואל א, פרק יג

  התחלנו בחזרה על מה שראינו בשיעור הקודם, לאחר מכן קראנו את פרק יג ושאלנו עליו שאלות רבות. הסברנו מה פשרו של פסוק א. ראינו מהו פירושו ומהן המשמעויות של זה.

  הרב שמעון קליין | ט"ו טבת תשפ"ד
  undefined
  43 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  נאום שמואל - המשך

  שמואל א, פרק יב, ו-יב

  אחרי ששמואל מצדיק את עצמו ומוכיח את נקיון כפיו הוא עובר להוכיח את העם. בתחילת דבריו שמואל מנכיח את ה' במעמד. בהמשך שמואל מתאר את הצלת עם ישראל פעם אחר פעם בספר שופטים, ולעומת זאת את בקשת המלך על ידי עם ישראל. שאלנו על תיאורו כמה שאלות וענינו עליהם.

  הרב שמעון קליין | ח' טבת תשפ"ד
  undefined
  43 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  נאום שמואל - המשך

  שמואל א, פרק יב, ו-יב

  אחרי ששמואל מצדיק את עצמו ומוכיח את נקיון כפיו הוא עובר להוכיח את העם. בתחילת דבריו שמואל מנכיח את ה' במעמד. בהמשך שמואל מתאר את הצלת עם ישראל פעם אחר פעם בספר שופטים, ולעומת זאת את בקשת המלך על ידי עם ישראל. שאלנו על תיאורו כמה שאלות וענינו עליהם.

  הרב שמעון קליין | ט"ז כסלו תשפ"ד
  undefined
  33 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  חידוש המלוכה ונאום שמואל - חזרה והמשך

  שמואל א, פרק יא, יד-טו; פרק יב, א-ה

  השיעור חזרנו על מה שראינו בשיעור הקודם והרחבנו את הדברים. הקבלנו בין שלוש ההמלכות וביררנו את הצורך בשלושתן. בנוסף הסברנו את פשר הצטדקות שמואל לגבי נקיון כפיו.

  הרב שמעון קליין | ט' כסלו תשפ"ד
  undefined
  41 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  חידוש המלוכה ותחילת נאום שמואל

  שמואל א, פרק יא, יב-טו; פרק יב, א-ה

  פתחנו בסיום הנושא הקודם. ראינו ששאול לא הורג את בני הבליעל, אבל הפעם הוא לא "כמחריש", אלא עושה זאת מסיבה אחרת. אחרי הסיפור הזה שמואל יוזם המלכה מחודשת של שאול. עמדנו על פרטי ההמלכה ועל ההבדלים בינה לבין ההמלכות הקודמות. פתחנו את נאום שמואל לעם על המלוכה, וראינו עליו כמה שאלות.

  הרב שמעון קליין | ב' כסלו תשפ"ד
  undefined
  41 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  נחש העמוני ויבש גלעד - המשך(3)

  שמואל א, פרק יא, ז-יג

  השיעור התקדמנו בפסוקים וראינו את מעשה שאול לעומת אמירת העם, חוסר קבלת בני הבליעל את מלכות שאול ואי הריגתם בגלל השמחה.

  הרב שמעון קליין | כ"ד חשון תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  נחש העמוני ויבש גלעד - המשך (2)

  שמואל א, פרק יא, א-ז

  עלייתו של נחש על יבש גלעד מגיעה לאחר הפלגתו של שאול על שביזוהו, האויב מגיע כאשר הוא מזהה חולשה במלכות ישראל. מה פשר עלייתו של נחש העמוני על עם ישראל ורצונו לנקר את עיניהם? לעמון יש ויכוח עם עם ישראל, וכדי לעמוד על פשרו ראינו מפגשים נוספים של עמון עם עם ישראל. אנשי יביש מבקשים ומקבלים שהות לחפש ישועה, ומתחילה להתעורר תגובת העם.

  הרב שמעון קליין | י"ז חשון תשפ"ד
  undefined
  42 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  נחש העמוני ויבש גלעד (1)

  שמואל א פרק י', כז; פרק יא, א-ג

  בתחילת השיעור עדיין עסקנו בבני הבליעל המופיעים בסוף פרק י' וראינו מהי המשמעות של המנחה. בפרק יא נחש העמוני עולה על יבש גלעד. אנשי יבש נמצאים בעמדת נחיתות ומבקשים כריתת ברית. מה נחש רוצה להשיג? נחש מבקש להביא "חרפה על כל ישראל".

  הרב שמעון קליין | י' חשון תשפ"ד
  undefined
  39 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  מעמד המלכת שאול - המשך

  שמואל א, פרק י, יז-כד

  בפסוק כב יש תופעה מעניינת שבאמצע הפסוק יש פרשייה סתומה, עמדנו על התופעה הזאת פה ובמקום נוסף וראינו שהיא מבטאת השתהות, במקרה שלנו, חוסר הידיעה מה לעשות. המשכנו לעיין בפסוקים הבאים וראינו עוד כמה וכמה פרטים שהשתלבו במהלך הכולל של סיפור המלכת שאול.

  הרב שמעון קליין | כ"ו תשרי תשפ"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il