בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
228 שיעורים
  undefined
  34 דק'
  תצוה

  למה ישראל נמשלו לזית?

  *התורה והמצוות. *מעלת התפילה וההכנות אליה. *בגדי אהרון עולים בקודש מהפרט את הכלל.

  הרב חיים בן שושן | י"ג אדר א' תשפ"ד
  undefined
  41 דק'
  תרומה

  חשיבות תנועת הלב בעבודת ה'

  בפרשה אנו פוגשים את עניין התרומה המבטא את הלב והרצון בעבודת ה'. חשיבות הנקודה הזו והקשר הישיר לתורה ולמקדש.

  הרב חיים בן שושן | ו' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  משפטים

  השלבים בבניית עבודת ה'

  מפרשת משפטים ניתן ללמוד מסדר הפסוקים את השלבים בעבודת ה'.

  הרב חיים בן שושן | כ"ח שבט תשפ"ד
  undefined
  41 דק'
  בא

  "החודש הזה לכם"

  "החודש הזה לכם" - מהות המצוות לכם. "שה לבית אבותם" - המדרשים מלמדים את גדל קרבתנו לה', ומרכבה לשכינה בכל מקום שנמצאים, אפילו במקומות הנמוכים ביותר - ארץ מצרים.

  הרב חיים בן שושן | ח' שבט תשפ"ד
  undefined
  42 דק'
  שמות

  אש התמיד שבלבנו ודרכי הופעתה

  כעם ויחידים יש בנו "לבת אש" שלפעמים נמצאת רק בפנים ועלינו לממש אותה בפועל. ברמב"ן נמצא את הדרך לגלות את אותו ניצוץ קדוש- על ידי הצער והתפילה והישועה שמתוכה במיוחד בעת צרה.

  הרב חיים בן שושן | כ"ג טבת תשפ"ד
  undefined
  42 דק'
  ויחי

  הלב והעיינים כלפי הקב"ה

  יעקב אבינו מלמד אותנו את עניין קשר הלב וצפיית העיינים לה' יתברך. משמעותה של נקודה זו לתהליך הגאולה והשלכותיה על הקשר שלנו עם אומות העולם. אחריות לקידוש שם שמיים בעולם והקשר לתקופתינו.

  הרב חיים בן שושן | ט"ז טבת תשפ"ד
  undefined
  38 דק'
  וישלח

  השארת השכינה ע"י יעקב

  יעקב אבינו מבסס את השכינה והארת ה' בעולם וזה נלמד מהשמות שבחר למקומות וההתנהלות שלו מול המלאך.

  הרב חיים בן שושן | ט"ז כסלו תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  ויצא

  בניין בית ישראל של יעקב

  יעקב הוא זה שבונה את הבית, כולו גאולה. פירוש הנבואה להבין את גודלו, אהבת ה' אליו וההתעוררות וההפנמה שצריך ללמוד ממנו לכל אחד ממנו.

  הרב חיים בן שושן | ט' כסלו תשפ"ד
  undefined
  38 דק'
  תולדות

  ברכתו של יצחק מתוך עמל ויגיעה

  עליית המדריגה אצל יצחק אבינו , קביעתו בא"י. ברכה ע"י עמל ויגיעה

  הרב חיים בן שושן | ב' כסלו תשפ"ד
  undefined
  41 דק'
  מלחמת "חרבות הברזל"

  גדלותו של אברהם וירושת הארץ

  כוחות חיים לעבודת ה', טהרת הלב. האמונה בה' והקשר לאהבתו יתברך אלינו ולירושת הארץ.

  הרב חיים בן שושן | י"א חשוון תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  מלחמת "חרבות הברזל"

  הביטחון בה' בשעת מלחמה

  בשעת מלחמה אנחנו צריכים להתחזק בביטחון שהכל מה' והוא יגאל אותנו. תפקידנו להתחזק בתפילה ותשובה. התפילה בעת צרה היא דאורייתא.

  הרב חיים בן שושן | ג' חשוון תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  האזינו

  השמחה שבכפרת יום הכיפורים

  מהו עניין האכילה בערב יום כיפור? מהו עניין כל נדרי? איך מקיימים טוב את מצוות הוידוי? עניין השמחה שבכיפור

  הרב חיים בן שושן | ה' תשרי תשפ"ד
  undefined
  37 דק'
  נצבים

  פרשת ניצבים וראש השנה

  האדם צריך לדעת לוותר לחבירו וכך גם משמיים יוותרו לו. האדם שרוצה קרבת ה' צריך להיות כנוע ועניו ולהרגיש כאילו עומד לפני ה'.

  הרב חיים בן שושן | כ' אלול תשפ"ג
  undefined
  40 דק'
  כי תבוא

  פרשת כי תבוא וראש השנה

  האור החיים הקדוש דורש את פרשת כי תבוא שמדובר שהאדם מגיע לעולם האמת, ואותו הדבר בראש השנה שאנו עומדים לפני הקב"ה ומתפללים וקוראים לה'.

  הרב חיים בן שושן | י"ג אלול תשפ"ג
  undefined
  48 דק'
  תשעה באב

  כאב החיסרון מביא גאולה

  בגלל שכואב החיסרון תהיה גאולה, כשאדם מאבד את הזהירות הוא לא מרגיש את חיסרון המקדש. סיפורים על הרגשת החורבן.

  הרב חיים בן שושן | א' אב תשפ"ג
  undefined
  37 דק'
  בלק

  ההכרה בהשגחת ה'

  *בלעם הוא אחד מארבעה אנשים שהקב"ה בדק, שחשבו שהם חכמים יותר מהקב"ה. *איך אתה מתייחס לרמזים שהקב"ה שולח? *ישראל מחוברים למצוות באופן תמידי והחטא הוא רק מפריע וזמני.

  הרב חיים בן שושן | ט' תמוז תשפ"ג
  undefined
  44 דק'
  חקת

  זאת חוקת התורה

  ההבדל שבין ישראל לעמים הוא שישראל יכולים להטמא כיון שהם במדרגת קדושה , אך שאר העמים אינה במדריגה זו ולכן לא יכולים להטמא.

  הרב חיים בן שושן | ג' תמוז תשפ"ג
  undefined
  44 דק'
  הרב מרדכי אליהו

  גדלותו ומידותיו של הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

  התורה נמסרה יחד עם גדולי ישראל ע"כ צריך ללמוד עליהם וכך ללמוד על התורה. שימוש תלמידי חכמים של הרב מרדכי אליהו.

  הרב חיים בן שושן | י"ח סיון תשפ"ג
  undefined
  44 דק'
  מעמד הר סיני ומתן תורה

  המשכת האורות של שבועות לכל השנה

  ארי שקיבלנו את כל האורות הגדולים בחג השבועות אנחנו לומדים ממגילת רות איך ליישם זאת בהמשך ע"י הופעת שם ה' בכל דבר בחיים ובמציאות.

  הרב חיים בן שושן | י"א סיון תשפ"ג
  undefined
  45 דק'
  מעמד הר סיני ומתן תורה

  שבועות ומעמד הר סיני

  בכל יום יהיו בעיינך כחדשים, ישראל ראויים לתורה, התורה צריכה לבוא בטהרה ובקדושה ולכן צריך האדם להכין עצמו אליה.

  הרב חיים בן שושן | ד' סיון תשפ"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il