בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
703 שיעורים
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  לשון חכמים מרפא - תיקון לגאולה

  כמו משה נדרשו גם ישראל להתמודד במשך ארבעים שנה עם הפה הרע שהוא ירושת תרבות פרעה. הם נדרשו לקיים פה סח שהוא שימוש בפה להודאה לה', לטובה, לחינוך הילדים, לחיזוק ולהעצמה וכמובן ללימוד תורה.

  הרב שמואל אליהו | אדר א תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  כל התורה כולה תלויה במשפט

  מלכות פירושה מודעות לערכי הצדק והיושר שה' קבע בתורה ומתנהלים על פיהם. כיסא הכבוד הוא כיסא מלכות שנובע מתוך הכבוד שבני האדם בעולם נותנים לנוכחות ה' בעולם, וממילא לא עושים עוול. ואם עושים – נענשים על ידי מערכת המשפט והצדק.

  הרב שמואל אליהו | שבט תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  היום שאחרי המלחמה

  גם אם מחר כל הנשקים וכל המנהרות בעזה יושמדו, האידיאולוגיה תישאר אותו דבר. האם אין סיכוי לשלום? האם לנצח תאכל חרב? התשובה היא: לא! אם נאמין בה' ונעשה את מה שהוא אומר, נחסוך הרבה חיים, גם שלנו וגם שלהם.

  הרב שמואל אליהו | שבט תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  בִּזְכוּת הָאֲמָנָה שֶׁהֶאֱמִינוּ שָׁרְתָה עֲלֵיהֶם שְׁכִינָה

  החשש של בני ישראל נקרא "קטנות אמונה", כי הם היו בעיצומו של תהליך יציאת מצרים שבו ה' מקיים את ההבטחה לאברהם להוציאם ממצרים ולהביאם אל הארץ. הם רואים ניסים עצומים שנועדו לקיים את ההבטחה שלהם, וחוששים שמא הניסים היו רק עד רגע זה אבל לא יהיו גם בעתיד.

  הרב שמואל אליהו | יד שבט תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  המלחמה של מלכויות הרשע בעם ישראל

  האדמו"ר מחב"ד, הבבא סאלי ומרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל היו רגילים לומר כי נבואות הפורענות לא חייבות להתגשם כמו שהן כתובות. עם זאת החלקים הטובים של מלחמת גוג ומגוג חייבים להתקיים.

  הרב שמואל אליהו | שבט תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  כוחה של תפילה בעת מלחמה

  אם עם ישראל לא יתפלל הוא ייגאל אחרי ארבע מאות שנה. אנחנו יכולים להיגאל קודם ארבע מאות שנים אם נתפלל לגאולה מכל הלב. כל הצרות שיש לעם ישראל בתקופת הגאולה נועדו לעורר את עם ישראל להבין את קושי הגלות, ולהתפלל ולפעול לצאת ממנה.

  הרב שמואל אליהו | רח שבט תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  הנאה מחילול שבת במחנה צבאי

  מרן הרב אליהו זצוק"ל היה אומר שהרוצה לצרוך חדשות במוצאי שבת לא יצפה בהן מיד בצאת השבת, אלא בזמן שיכולים העובדים להשיג את החדשות ממקורות אחרים ולהעלות אותם לאתר או לשידור, שבמקרה זה אנחנו לא מעודדים אותם לעבוד בשבת

  הרב שמואל אליהו | טבת תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  לקיחת שלל במלחמה

  הערבים בעזה לא מתייחסים לאמנות בינלאומיות שאוסרות אונס, חטיפת ילדים, רצח אזרחים וביקור שבויים. גם האו"ם או מוסדותיו לא דורשים מהם שום נורמה בסיסית של מוסריות. ואף שבמצב כזה אנו לא חייבים לקיים שום כלל מכללי המלחמה, אנו נזהרים מאוד כדי לשמור על צלם אלוקים שבתוכנו

  הרב שמואל אליהו | טבת תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  אחדות בישראל- ברכה לעולם כולו

  האחדות הזאת תביא שלום לעולם, וגם שפע, פריון וריבוי. מתוך כך יהיה בניין בית המקדש, בניין שבזכותו תשרה שכינה על עם ישראל כולו. כל זה יביא קידוש השם עולמי

  הרב שמואל אליהו | ט טבת תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  חכמת התורה מול חכמת יוון?

  היחס לתורה כדבר ה' מעקר את כל היכולת של היוונים להשפיע על עם ישראל לקבל את הערכים היווניים. אם התורה היא סוג של ערך אנושי, הם מסוגלים לייפות את הערכים שלהם ולשווק אותם בכישרון גדול. אבל אם הערכים של ישראל הם ערכיים אלוקיים - הם לא יכולים לשכנע את העולם שהערכים שלהם הם יותר מערכים אלוקיים.

  הרב שמואל אליהו | טבת תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  מהלכות הדלקת נרות חנוכה

  בגלל ההשוואה של נרות חנוכה לנרות המקדש היה מדגיש מר"ן הרב אליהו זצוק"ל להמתין עם הגפרור סמוך לפתילה עד שתידלק רובה ואז יוציא ידו, וכן בפתילה צפה עד שתימס השעווה והאש תגיע קרוב לבסיס המצוף. כי העיקר הוא ההדלקה ולא שהנרות יאירו אחר כך מאליהם

  הרב שמואל אליהו | כד כסליו תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  מהלכות הדלקת נרות חנוכה לחיילים

  חיילים במחנה צבאי יכולים להדליק נרות חנוכה כדי שלא יחשדו בהם שהם לא מקיימים את המצווה, וכן משום חביבות הנס, שכאשר רואים את הנרות דולקים זוכרים את חיבת ה' ואת הניסים שעשה לאבותינו ועושה גם לנו.

  הרב שמואל אליהו | כסליו תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  המלחמה שאחרי המלחמה

  חג הניצחון של מתתיהו ובניו נקרא חנוכה, כי הניצחון האמיתי שלהם היה הניצחון החינוכי שבאמצעותו הם חינכו את כל העולם לזנוח רבים מערכי יוון ובראשם האלילות. במקום זה הם לימדו את העולם את הערך העליון שאומר כי אדם נברא בצלם ואף אחד לא יכול להשליך אותו לתוך קרקס כדי לשעשע את הצופים.

  הרב שמואל אליהו | כסליו תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  איך מנצחים את מלכות ישמעאל?

  בנפילת ישמעאל יצמח בתוכנו משיח בן דוד. והוא צומח בתוך כל אחד ואחד מאיתנו כפי שהיה בימי דוד המלך שכוחו חיזק את כל העם והעלה אותם למדרגה של מלכות בית דוד.

  הרב שמואל אליהו | כסליו תשפ"ד
  undefined
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  וּפְדוּיֵי ה' יְשׁוּבוּן וּבָאוּ צִיּוֹן בְּרִנָּה

  הריגתם של עשרת הרוגי מלכות היא בגלל מכירת יוסף ומחלוקת האחים. והתיקון הוא שהם מוסרים נפשם להעלות את כל כלל ישראל בהריגתם על ידי רשעי האומות. אנחנו מכוונים להצטרף למסירות הנפש שלהם ולהעלות את כל העולמות מעולם העשייה ולמעלה כי "עזה כמוות אהבה"

  הרב שמואל אליהו | חשוון תשפ"ד
  undefined
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  מעלת המוסרים נפש על קידוש השם

  הקב"ה לוקח את הנשמות שנהרגו על ידי אומות העולם וחוקק אותם בלבושו. ואם יש בהם שלא היו מתוקנים במעשיהם מראים להם את האור הגדול. והמלאך הממונה עליהם פותח להם את שער המזרח והאור הגדול מביא להם את החיים העליונים. ובידו כוס חיים מלאה באור גדול והיא כוס של תנחומין.

  הרב שמואל אליהו | חשוון תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  מלחמה על האנושיות

  הרב שמואל אליהו | חשוון תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  בניין מלכות דוד בחסות ערביי עזה

  הגבורה של דוד היא סוג של נס. ולכן אדם שנמצא במלחמה ויש לו "רוח וגבורה ודעת להלחם" הרי זו שליחות של ה' לנצח במלחמה. הידיעה שזו רוח ה' ממלאת אותו בבת אחת גם גבורה וגם ענווה מתוך הידיעה שזו גבורת ה' שמתגלית בו

  הרב שמואל אליהו | חשוון תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  וְאֹהֵב חָמָס שָׂנְאָה נַפְשׁוֹ

  דין הערבים בעזה הוא כדין עמלק וצריכים לקיים בהם מצוות מחיית עמלק, שהרי הם כתבו באמנת החמאס להשמיד כל יהודי, ומעשיהם בשמחת תורה, רציחת תינוקות וילדים באכזריות והשמדת כל יהודי שנקרה בדרכם, לימדו שהם שונאי ישראל.

  הרב שמואל אליהו | תשרי תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  המלך הקדוש, המלך המשפט

  כשאנחנו אומרים "המלך המשפט" אנחנו לא מדמים את ה' שופט עם מאזניים ביד, אלא מלך שופט ומנהל את העולם בשתי דרכים לפחות, אחת דרך מערכת המשפט ואחת שהוא עושה דין ברשעים בצורה ישירה.

  הרב שמואל אליהו | תשרי תשפ"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il