מצוות התלויות בארץ

מבט אמוני על המצוות התלויות בארץ

מתוך הקלטת השידור החי מכנס "הלכה למעשה" באריאל

הכמויות החייבות בהפרשה, דינן של עיסות מכמה סוגים, 'צירוף סל'.

הרב ציון טוויל | ט' טבת תשע"א