כהנים

פידיון פטר חמור

מצוות פדיון פטר חמור בחוות "ראשית הארץ" בבית אל, בהשתתפות רבני היישוב, הרב זלמן ברוך מלמד והרב שלמה אבינר.

המקובל הרב דוד בצרי | כ"ז ניסן תשע"א