ענג שבת

האם המשפטים נועדו לשופטים?

גליון מס' 1058

גליון מס' 1058

הרב אורי סמט | שבט תשע"ב