נושאים שונים

רוח הקנאה ורוח הנזירות

ישראל בתקופת פלישתים נזקקים לרוח גבורה מיוחדת, רוח נזירית, שתימצא להם בדמותו של שמשון, נזיר אלוקים מרחם. תרגומה של הנזירות לרוח גבורה ייעשה על ידי הצתת קנאת הבעל באשתו.

הרב מנחם שחור | תשע"ב