אמונת עיתך

כיבוד הורים ותשלומי כסף

באדיבות מכון התורה והארץ

באדיבות מכון התורה והארץ

הרב דוד בן זזון | תשע"ד