אומנים

תשלום לקבלן תאורה והגברה כאשר היו תקלות באירוע

קבלן תאורה והגברה שתובע את שכרו אף שהיו תקלות בזמן האירוע.

בית דין בארות יצחק | ב"ה ט"ז אדר תשס"ז