עניני החג

שבועות כמעדן - הקשר הפנימי בן דוד המלך לחג השבועות

חיבור פנימי בין תורה ותפילה, חיי עולם וחיי שעה. חיבור לרמת הדבקות שהיתה במתן תורה, המעוררת אותנו לשוב לכך בגאולה. חיבור בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה על ידי מלכות ישראל בארץ.

הרב אבישי חבר טוב | כ"ט אייר התשע"ד