הלכות תלמוד תורה

תורה ומעשה- בגדרי מצוות תלמוד תורה

מהי מצוות לימוד תורה ? האם היא מצווה יומית או חובה בכל מקום וזמן ? מחלוקת רשב"י ור' ישמעאל במסכת מנחות וברכות.

הרב דוד ג'יאמי | כ"ב תמוז תשע"ה