מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

הרב דוב ביגון מספר על הרצי"ה

הרב דוב ביגון מספר לתלמידי בני צבי על תורתו ודרכיו של הרצי"ה זצ"ל.

הרב דוב ביגון | ו' אדר א תשע"ו