שיחות ליום ירושלים

סיפור ליום ירושלים

כח איר תשע"ח