הרב אלישע וישליצקי

הרב היה בן אדם ולא מלאך

אזכרה לרב דבליצקי זצ"ל

אלול תשע"ח