משפטים

דיינים 'סמוכים' - הם גילוי אחדות ד'

שבט תשע"ט