כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

חיוב נזקי אש

מתוך כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

כ"ד סיון תשע"ט