הלכות פורים

חיוב המזיק בפורים

האם אדם שהזיק בפורים חייב לשלם של מעשיו?

אדר התש"פ