שבעת הרועים - לימוד לימי האושפיזין

ענני הכבוד של אהרן

י"ח תשרי תשפ"ב