אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

מקור הברכה- מקורות הברכה שלפניה

כ"ד אדר ב' תשפ"ב