יום הקדיש הכללי

עדות חיה - ההצלה המופלאה מהשואה

ניסן תשפ"ב