undefined

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל

ראש ישיבת מרכז הרב, הרב הראשי לישראל לשעבר. ממנהיגי הציונות הדתית.

שיעורי הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל

  undefined
  שלח לך

  חטא המרגלים וברית אבות

  סיוון תשס"ו
  undefined
  בבא בתרא

  חלוקת ארץ ישראל לעתיד לבוא

  בבא בתרא קכא ע"ב

  תשנ"ו
  undefined
  עניינו של יום

  ההודיה לה' על מדינת ישראל

  אייר תשס"ז
  undefined
  סירוב פקודה

  תשובה בעניין גירוש יהודים

  מנחם אב, ימי בין המצרים תשס"ה

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il