הלכה פסוקה

ביטול עיסקת נדל"ן שסוכמה ע"י זכרון דברים

ניסן תשס"ו