undefined

הרב שמואל הולשטיין

ראש הגרעין התורני בהוד השרון וראש ישיבת בני צבי

סדרות שיעורים
סינון

שיעורי הרב שמואל הולשטיין

  undefined
  מצוה גדולה

  מצוה לשבות ממלאכה

  יא בניסן תשס"ז
  undefined
  מצוה גדולה

  מצווה לפרוק מבהמת חברו הרובצת תחת משאה

  מתוך ספר המצוות הקצר

  אייר תשס"ז
  undefined
  מצוה גדולה

  "שארה כסותה ועונתה לא יגרע"

  יט שבט תשס"ח
  undefined
  מצוה גדולה

  "ואת אלה תשקצו מן העוף, לא יֵאכלו"

  ו סיון תשס"ט

תשובות הרב שמואל הולשטיין

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il