undefined

הרב יהודה זולדן

מפקח מרכזי להוראת תלמוד ותושבע"פ בחינוך הדתי; מרצה במדרשה לנשים באוניברסיטת בר אילן ובמכללות נוספות.

שיעורי הרב יהודה זולדן

  undefined
  פסח ושבועות

  הלל המצרי והלל הגדול בליל הסדר

  פרק כו

  תשס"ח
  undefined
  קרבן פסח

  הלילה הזה כולו צלי

  כד אדר ב תשס"ח
  undefined
  משעבוד לגאולה

  סיפור יציאת מצרים כ"הקהל" משפחתי

  פרק כה

  כד אדר ב תשס"ח
  undefined
  סוכות

  אתרוג, פירות הארץ וקדושת שביעית במשנת הראי"ה קוק

  פרק יח

  תשס"ח

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il