undefined

הרב יעקב פילבר

ר"מ בישיבת מרכז הרב ובירושלים לצעירים, חיבר מספר ספרים בניהם ביאורים לאורות התשובה, קדושה ומלכות, אילת השחר ועוד.

סדרות שיעורים
סינון

שיעורי הרב יעקב פילבר

  undefined
  מגד ירחים

  חברה יהודית ממלכתית

  בהוצאת "בית הרב" גליון מס' 131

  אלול תש"ע
  undefined
  מגד ירחים

  הזורעים בדמעה ברנה יקצורו

  בהוצאת "בית הרב"גליון 146

  חשוון תשע"ב
  undefined
  מגד ירחים

  הנוכרי אשר בקרבנו במשנת הראי"ה

  עלון מס' 198

  שבט תשע"ו
  undefined
  מגד ירחים

  האנושות בנסיגה או בהתקדמות

  בהוצאת "בית הרב" גליון מס' 148

  טבת תשע"ב

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il