undefined

הרב יעקב פילבר

ר"מ בישיבת מרכז הרב ובירושלים לצעירים, חיבר מספר ספרים בניהם ביאורים לאורות התשובה, קדושה ומלכות, אילת השחר ועוד.

שיעורי הרב יעקב פילבר

  undefined
  מגד ירחים

  כבתה אין זקוק לה

  גליון מס' 147 בהוצאת "בית הרב"

  כסליו תשע"ב
  undefined
  מגד ירחים

  הימים שבין יום כיפור לסוכות

  גליון מס' 145 בהוצאת "בית הרב"

  תשרי תשע"ב
  undefined
  מגד ירחים

  הזורעים בדמעה ברנה יקצורו

  בהוצאת "בית הרב"גליון 146

  חשוון תשע"ב
  undefined
  מגד ירחים

  הבחירה החופשית והתשובה

  מגד ירחים עלון מס' 182

  תשרי תשע"ה

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il