שמיטת כספים

שמיטת כספים ושבת הארץ

מתוך יום עיון בתושב"ע, מכון לנדר, התשס"ח

י"א תמוז התשס"ח