undefined

הרב יצחק שטסמן

ספרו "כל נדרי" המופיע באתר זכה בפרס ירושלים לספרות תורנית תש"ע

שיעורי הרב יצחק שטסמן

  undefined
  פסחים

  הסמכת 'רננו צדיקים' ל'הודו לה'

  דף קיח

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  הטעמים לכך שאין מברכים 'בורא פרי האדמה' על אכילת המרור

  דף קטו

  ניסן תש"ע
  undefined
  הלכות ראש השנה

  התרת נדרים ומסירת מודעא בערב ראש השנה

  פרק יא

  אלול תשס"ח
  undefined
  פסחים

  עיקר זמן הקידוש

  דף קז

  ניסן תש"ע

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il