undefined

הרב יצחק שטסמן

ספרו "כל נדרי" המופיע באתר זכה בפרס ירושלים לספרות תורנית תש"ע

סדרות שיעורים
סינון

שיעורי הרב יצחק שטסמן

  undefined
  פסחים

  מימרא הנמסרת מרב לרב

  דף קד

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  האם יש להזדרז לקדש מיד בכניסת השבת

  דף קו

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  הטעמים לכך שאין מברכים 'בורא פרי האדמה' על אכילת המרור

  דף קטו

  ניסן תש"ע
  undefined
  הלכות ראש השנה

  התרת נדרים ומסירת מודעא בערב ראש השנה

  פרק יא

  אלול תשס"ח

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il