undefined

הרב יצחק שטסמן

ספרו "כל נדרי" המופיע באתר זכה בפרס ירושלים לספרות תורנית תש"ע

שיעורי הרב יצחק שטסמן

  undefined
  פסחים

  הלכות בבית הכנסת

  דף קא

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  האם למעשה יש להיזהר מעקירת שן?

  דף קיג

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  נעילת נעלים כשרגליו לחות ממימי הרחיצה

  דף קיא

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  האם יש להזדרז לקדש מיד בכניסת השבת

  דף קו

  ניסן תש"ע

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il