undefined

הרב יצחק שטסמן

ספרו "כל נדרי" המופיע באתר זכה בפרס ירושלים לספרות תורנית תש"ע

שיעורי הרב יצחק שטסמן

  undefined
  פסחים

  עיקר זמן הקידוש

  דף קז

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  הלכות בבית הכנסת

  דף קא

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  הסמכת 'רננו צדיקים' ל'הודו לה'

  דף קיח

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  אמירת 'ויהי נועם' לפני שינה ביום

  דף קי

  ניסן תש"ע

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il