undefined

הראשל"צ הרב יצחק יוסף

הראשון לציון והרב הראשי לישראל. עמד בראש ישיבת חזון עובדיה בירושלים והוא בנו השישי של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל. ספרו ילקוט יוסף, המתבסס בעיקרו על שיטת הפסיקה של אביו, נחשב כספר יסוד בקרב חלקים גדולים של היהדות הספרדית בארץ ובעולם.

שיעורי הראשל"צ הרב יצחק יוסף

  undefined
  עין יצחק

  הַזְהִירוּת מֵחַרַקִים

  עין יצחק

  ט' שבט תשפ"א
  undefined
  עין יצחק

  הקורונה בהלכה במעגל השנה

  עין יצחק

  ט' שבט תשפ"א
  undefined
  עין יצחק

  כבוד חמיו וחמותו – כמה?

  טבת תשע"ט
  undefined
  עין יצחק

  הסליחות ושליח ציבור

  גליון 152

  אלול תשע"ט

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il