הכנס העולמי ה-18 לדיני ממונות

כיסוי ביטוחי בנזקי רכב גנוב

מתוך כנס דיני ממונות ה-18 של ארגון הליכות עולם

יום שני י"ח בכסלו תשס"ט