undefined

הרב ארי יצחק שבט

שימש במשך שנים רבות כראש מדרשה ואחראי תוכניות במכללת אורות ישראל באלקנה ומדרשת הרובע. כעת מלמד באורות ישראל, מפעיל תוכניות לבני חו"ל, פרסם מאמרים תורניים רבים ואחראי על ארכיון כתבי הרב קוק בבית הרב.

שיעורי הרב ארי יצחק שבט

  undefined
  יציאה לחוץ לארץ

  תירוץ הפרנסה כמניע לאי-עלייה לארץ ישראל

  אדר תשס"ט
  undefined
  מגד ירחים

  צדק חברתי כלכלי במשנתו של הרב קוק

  בהוצאת "בית הרב"גליון 146

  חשוון תשע"ב
  undefined
  הראי"ה בפרשה

  "חטא (?) ראובן - "צמצום הבחירה החופשית אצל אבותינו "

  גליון מס 310

  טבת תשע"ח
  undefined
  משפטים

  הניסיון לחידוש הסנהדרין

  גליון מס 212

  שבט תשע"ו

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il