undefined

הרב ארי יצחק שבט

שימש במשך שנים רבות כראש מדרשה ואחראי תוכניות במכללת אורות ישראל באלקנה ומדרשת הרובע. כעת מלמד באורות ישראל, מפעיל תוכניות לבני חו"ל, פרסם מאמרים תורניים רבים ואחראי על ארכיון כתבי הרב קוק בבית הרב.

שיעורי הרב ארי יצחק שבט

  undefined
  מן הגנזך

  הבישוף האנגליקני של ירושלים

  אייר תשע"ט
  undefined
  פרנסה

  'תירוץ הפרנסה' - כמניע לאי עלייה לארץ ישראל

  אדר תשס"ט
  undefined
  מטות

  החיים הטבעיים בישיבת הארץ ואסון הגלות והחורבן

  אב תשע"ה
  undefined
  בא

  "חופש וחירות במשנת הרב קוק"

  תשע"ב

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il